Scale-Up - Käyttäjälähtöistä liikkumista

Turun kaupunki on partnerina Horizon 2020 hankkeessa nimeltä SCALE-UP (Scale up user-Centric and dAta driven SoLutions for ConnEcted Urban Poles) eli Käyttäjälähtöisten dataan pohjautuvien ratkaisujen laajentaminen alueellisissa liikenteen solmupisteissä. Hankkeen päävetäjänä on Antwerpenin kaupunki. Turun ja Antwerpenin kaupunkialueiden lisäksi hankkeessa mukana on Madridin kaupunkialue. Turun kokonaisuuden osatoteuttajina ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu ja Vinka oy.

Hankkeen kesto 1.6.2021- 31.5.2025.

Hyödyt ja tavoitteet

SCALE-UPin päätavoitteena on kehittää oikean mittakaavan datapohjaisia ja käyttäjäkeskeisiä strategioita älykkään, puhtaan ja osallistavan liikkuvuuden nopeuttamiseksi alueellisissa liikenteen solmupisteissä. Hanke edesauttaa ilmastotavoitteiden ja Euroopan liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Kolme kaupunkia Antwerpen, Madrid ja Turku, toteuttavat 28 innovatiivista toimenpidettä viidellä eri toiminta-alueella: hallinnointi, liikkumispisteet, data, puhdas ja turvallinen liikenne sekä liikkumiskäyttäytyminen. Hankkeella halutaan skaalata toimenpiteitä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, eli pilotoida ja monistaa toimivia ratkaisuja.

Turun toimenpiteet hankkeessa

Turku työstää seuraavia toimenpiteitä hankkeen aikana.

  1. Kestävien matkaketjujen kehittäminen Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa
  2. Liikkumispisteiden toteuttaminen Turun seudulla
  3. Liikkuminen palveluna lippukombot ja joustava pysäköinti
  4. Henkilöliikenteen ja logistiikan yhdistävän liikkumisportaalin luominen
  5. Alueellinen reaaliaikainen liikkumisnäkymä
  6. Osallistavan pyöräilyn vauhdittaminen Turussa
  7. Hiilineutraalin kaupunkilogistiikan ja työmaiden edistäminen
  8. Liikkumispalveluiden kannustaminen Turussa
  9. Liikkumisen ohjaus tapahtumien ja poikkeustilanteiden aikana
  10. Talvi liikkumisvuodenaikana