Yhteistyössä

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto tarjoaa monipuolista matalankynnyksen taide- ja kulttuuritoimintaa lapsille ja nuorille, lapsiperheille sekä kouluille ja varhaiskasvatukselle ympäri vuoden. Seikkiksen toimintaa ovat mm. harrastuskerhot, kurssit, taidepajat, teatteriesitykset, tapahtumat ja taideleirit. Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto edistää toiminnallaan lasten ja perheiden osallisuutta; sosiaalista hyvinvointia, vähentää syrjäytymistä ja ehkäisee yksinäisyyttä.Harrastamisen Turun malli, etsivä harrastustoiminta

Etsivän harrastustoiminnan pilotointi alkoi taidetyöpajoilla  Seikkailupuistossa keväällä 2021 ja jatkui vuonna 2022, jolloin mukaan tuli myös sirkus ja tanssi-teemaa. Toiminnassa on tehty yhteistyötä Turun kaupungin sosiaali- ja vapaa-aika palvelukokonaisuuksien välillä, esimerkiksi Wäinö Aaltosen museon kanssa. Yhteistyöllä on pystytty tarttumaan tärkeään asiaan, harrastamiseen, ja siihen miten voidaan mahdollistaa kaikkien lasten osallistuminen mieluisaan vapaa-ajan tekemiseen.

Etsivän harrastustoiminnan keskiössä on lasten tavoittaminen, esteiden poistaminen liittyen harrastustoimintaan osallistumiseen, mieluisan harrastusmahdollisuuden tarjoaminen ja lasten osallistuminen toiminnan sisällön suunnitteluun. Toimintaan osallistumalla lapsi saa paikan ja ajan, jossa hän toteuttaa itseään taiteen keinoin. Lapselle mahdollistuu aktiivisen toimijan rooli, kun hän pystyy vaikuttamaan toiminnan sisältöön.

Etsivään harrastustoimintaan on osallistunut VALMO -oppilaita (valmistava opetus), Turun perhetyön asiakkaita, alakouluikäisiä lapsia ja perheitä, sekä 7-8-luokkalaisia, joilla ei ollut harrastusta.

Kesän minileirit

Seikkailupuiston kesätoimintaan kuuluu myös minileirit, jotka ovat erityistä tukea tarvitsevien kuten kehitysvammaisten, autismin kirjon sekä laaja-alaisia oppimisen ongelmia omaavien henkilöille suunnattua tuettua taidetyöskentelyä. Tarjolla on ollut esimerkiksi erityistaidetoiminta ja soveltava jooga. Tarpeen vaatiessa leiriläisellä on toiminnassa henkilökohtainen avustaja/tulkki mukana. Leirejä ja ilmoittautumisia ohjaa ja koordinoi Pipa Hytinkoski, toisena ohjaajana Seija Honkanen.