Puistotaiteilijat

Puistotaitelijat saapuvat jälleen puistokävijöiden iloksi, voit tavata heitä Seikkailupuiston leikkipuistoalueella kesäkauden aikana 8.6.-3.8.2022.


Mikä on puistotaiteilija?

Puistotaiteilijat ovat eri taiteenalojen ammattilaisia, jotka tuovat eri taiteen muotoja koettavaksi ja nähtäväksi helposti saavutettavalla tavalla Seikkailupuiston kävijöille. Kesällä -22 puistotaiteilijat ovat sirkuksen ja teatteritaiteen ammattilaisia. Kohtaamiset voivat olla klovnien kanssa koettavaa dinosaurusten luiden etsintää, eläinhahmon kanssa maalaamista, vaikka ilma-akrobatian kokeilua puiston puiden katveessa tai yhteisen sanataideteoksen luominen taiteilijan kanssa. Taidekohtaamiset luodaan aina lasten ehdoilla ja eri osallisuuden tasot huomioiden: taidekohtaamiseen voi osallistua etäältä seuraten tai luoda koko taidekohtaaminen yhdessä taiteilijan kanssa oman mielikuvituksen ja idean ympärille.

Puistotaiteilijat -toimintamalli

Puistotaiteilijat tuovat taiteen näkyväksi, koettavaksi ja helposti saavutettavaksi lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston kävijöille. Toiminnan ytimessä ovat lasten kulttuuriset oikeudet ja taiteen saavutettavuus ja osallistavuus sekä ajatus siitä, että taide ja kulttuuri kuuluvat jokaiselle lapselle. Puistotaiteilijat malli on mahtava väylä tuoda taidetta ja elämyksellisiä hetkiä jokaisen puistokävijän päivään juuri siinä määrin, kuin he itse haluavat. Pienikin hetki taiteen äärellä voi merkitä pienen ihmisen elämässä aivan valtavasti. Puistotaiteilijamallissa esiin nousevat hyvinvoinnin keskeiset osatekijät, kuten sosiaaliset taidot, mielikuvitus ja luovuus, tunnetaidot, empatiakyky ja fyysinen toimijuus. Erilaiset taidekohtaamiset mahdollistavat kasvun ja kehityksen niin motoriikassa, luovuudessa, itsetunnossa ja minäpystyvyysajattelussa. 


Saavutettavuus

Taidekohtaamiset ovat puistokävijöille aina ilmaisia ja tulevat heidän luokseen. Ammattitaiteilijoilla on valmius toimia erityislasten kanssa mm. Papunetin kuvakortein, moniaistillisesti ja liikkeellisesti. 
Puistotaiteilijat voi myös kohdata lapsia suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja tukiviittomin.