Sepänkadun väistötila

Lisätietoa ja usein kysytyt kysymykset

Turun kaupunginhallituksen päätökset

Turun kaupunginhallitus on päättänyt 23.4.2018 pidetyssä kokouksessaan, että Puolalan koulun peruskorjauksen aikana koulun väistötilana käytetään Sepänkatu 2:ssa sijaitsevaa koulurakennusta.

Sepänkatu 2 on toiminut Puolalan koulun vuosiluokkien 3–6 väistötilana kesästä 2018 kevääseen 2020 saakka. Opetustoiminta on siirretty loppukevään ajaksi Topeliuksen koulun Pakkarinkadun yksikköön.

Viimeisimmät esitykset ja tutkimukset Sepänkadun väistötilasta

Kaikki raportit väistötilasta löydät sivun lopusta.

Huoltajien informoiminen

Puolalan koulun oppilaiden huoltajille järjestettiin koulun alkaessa, viikolla 34, vanhempainillat, joissa käytiin läpi lukuvuoden koulutyöhön liittyviä asioita. Lisäksi huoltajia ohjeistettiin siitä, kuinka heidän tulee toimia, mikäli eivät halua lapsensa opiskelevan Sepänkadun koulurakennuksessa lukuvuonna 2019-2020. Vaihtoehtoina ovat tällöin koulun käyminen muussa turkulaisessa peruskoulussa, esim. omassa lähikoulussa, taikka oppilaan ottaminen kotiopetukseen.

Stachybotrys-home: mitä ja miten on tutkittu?

Missä mennään nyt?

Kaikkien toukokuussa 2019 otetun 19 materiaalinäytteen laimennossarjamenetelmän mukaiset tulokset on raportoitu Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tutkimusraportissa. Näistä näytteistä kolmessa havaittiin toimenpiderajan ylittävä mikrobikasvu.

Selvitysten mukaan vauriot ovat olleet paikallisia ja rajoittuneet vesipisteiden läheisyyteen ja yhden ikkunan alapuolelle. Vaurioiden perusteella Sepänkadulla suoritettiin rakennusterveysasiantuntijan esittämät korjaustoimenpiteet. Kesän 2019 aikana tiloissa vaihdettiin lavuaarien taustoilta vaurioituneet levymateriaalit, tehty mekaaninen puhdistus ikkunoiden alakarmeille, purettu luokan 304 koroke sekä vaihdettu kaikki puiset jalkalistat uusiin, muovisiin. Jalkalistojen korjausten yhteydessä seinäpintaa hiottiin, tasoitettiin uudelleen ja maalattiin ennen uusien jalkalistojen asentamista. Näiden lisäksi ns. moottorilaboratorion osalta tehtiin tiivistystöitä, joiden onnistuminen varmistettiin merkkiainekokeella. Korjaustyöt valmistuivat koulun alkuun mennessä.

Myöhemmin tuli esille epäilyksiä kohteessa suoritettujen asbestipurkutöiden suoritustavasta korjaustöiden yhteydessä. Asbestipurkutöiden aiheuttaman epäilyksen hälventämiseksi rakennuksesta päädyttiin pikaisella aikataululla ottamaan asbesti-ilmanäytteet, vaikka kaupungin tiedossa oli, että asbestipurkutöihin liittyvät esiselvitykset, purkutyöt sekä kaikki niihin liittyvät asiakirjat ovat asianmukaisesti tehtyjä. Asbesti-ilmanäytteistä 22.9.2019 saadun raportin ja analyysitulosten mukaan tiloissa ei todettu asbestikuituja sisäilmassa.

Samaan aikaan asbestiasioiden kanssa tuli julkisuuteen myös desinfiointiaineen käyttö korjaustöiden yhteydessä. Desinfiointiaineen käyttöön johtaneita syitä selvitetään. Desinfiointiaineen osalta selvitetään myös sen vaikutuksia kohteen jatkotutkimusten kannalta.

Julkisen keskustelun rauhoittamiseksi sekä Raksystems Insinööritoimisto Oy:n kanssa tehdyn yhteistyön aikataulullisten haasteiden vuoksi Sepänkatu 2:n tutkimuksiin on 23.9.2019 kiinnitetty puitesopimuksen mukainen palveluntuottaja Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy, jonka asiantuntija on jo samana päivänä käynyt tutustumassa kiinteistöön sekä käynyt läpi aikaisempaa tutkimusmateriaalia ja kohteen piirustuksia.

Lisätutkimusten tutkimussuunnitelma on valmistunut, ja se sai Turun Ympäristöterveyden hyväksynnän 11.10. Tutkimukset aloitettiin viikolla 42. 

Tiistaina 5.11. saatiin tutkimusten osatulokset, joiden mukaan tiloista otetuista pölynkoostumus- ja materiaalinäytteistä on löytynyt viitteitä vaurioista. Kaupunki on aloittanut toimenpiteet tämän johdosta. Kokonaistutkimuksen oli tarkoitus valmistua joulukuun puoliväliin mennessä, mutta sitä täydennettiin vielä johtopäätöksien ja perustelujen osalta.

Rakennus- ja lupalautakunnan joulukuun 2019 päätöksessä todettiin, että kiinteistön soveltuvuutta opetuskäyttöön voidaan arvioida uudelleen, mikäli jatkoselvityksissä saadaan lisätietoa rakennuksen tilasta.

Turun kaupungin ympäristöterveysyksikkö sai viikon 14 alussa toisen seurantanäytteenoton raportin, jossa todetaan toimenpiderajan ylittyminen neljässä näytteessä. Näytteitä kerättiin yhteensä viisi, ja näytteenottopaikat perustuivat aikaisemman näytteenoton tuloksiin. Raportti toimitettiin rakennus- ja lupalautakunnan edellyttämässä aikataulussa.

Ympäristöterveys tulee tulosten pohjalta esittämään rakennus- ja lupalautakunnalle Sepänkatu 2:n kiinteistön asettamista käyttökieltoon.

Kaupunki on aloittanut väistötilasuunnittelun rakennuksessa tällä hetkellä työskenteleville 5–10 oppilaalle ja noin 10 opettajalle. Suunnitelmana on, että tällä hetkellä lähiopetuksessa olevat oppilaat sekä koulun opettajat siirtyvät loppukevääksi Topeliuksen koulun Pakkarinkadun yksikköön.

Puolalan koulun Kauppiaskadun yksikön peruskorjaus etenee aikataulussa. Korjaussuunnitelmaan sisältyvän tilojen kesäaikaisen tuulettamisen vuoksi Kauppiaskadun tiloihin ei ole mahdollista siirtyä ennen syyslukukauden alkua.

Viimeisimmät tiedotteet aiheesta:

Löydät kaikki tiedotteet hakusivultamme.

Kaikki raportit ja pöytäkirjat

Tiedostot ovat pdf-muodossa

Tilapalvelukeskuksen koulu- ja päiväkotikiinteistöihin liittyvät raportit

Kuvat ja pohjapiirrokset

Korjaustoimenpiteet 2018

 • Ilmastoinnin ilmamäärien / paine-eron muuttaminen mm. taajuusmuuntajien avulla.
 • Ikkunoiden huoltokorjaukset (maalaus, lahovaurioiden korjaaminen, ikkunatiivisteiden uusiminen ja ikkunoiden liittymien tiivistäminen ulkoseinärakenteisiin).
 • Kellarikerroksen vanhan ns. saunaosaston eristäminen portaikkoliittymän kohdalla tiiviillä väliovella, ettei mahdollisia epäpuhtauksia pääse kulkeutumaan portaikkoon ja opetustiloihin.
 • Keskeneräisten toteutuksessa olevien korjaus- ja muutostöiden loppuunsaattaminen (auditorion vesikattovuoto, saunaosaston kosteusvauriot ja ilmastoinnin toiminta).
 • Peruskorjausta varten vesikatteen ja julkisivujen kunnon selvittäminen lisätutkimuksin.

Korjaustöiden suunnittelijat ja aikataulutavoitteet 2018

 • Touko–kesäkuu 2018. IV–muutoksissa suunnittelijana Sweco Talotekniikka Oy. Toteutus M-Ventti Oy.
 • Touko–heinäkuu 2018. Rakennusteknisissä töissä suunnittelu Raksystems Oy / Sweco Oy. Toteutus Arkea Kunnossapito Oy.
 • Heinäkuu 2018. Käyttäjän esittämät muutokset: Arkea Kunnossapito Oy.
 • Kesäkuu 2018. Vesikatteen kuntotutkimus.
 • Heinä–elokuun vaihde 2018. Normaalia tehokkaampi siivous (mikrobisiivous).
 • Heinä-elokuun vaihde 2018. Korjausten onnistumisen varmistaminen savukokeilla ja ilmamäärien tarkistus sekä mahdollisesti muut rakennusterveysasiantuntijan osoittamat kokeet.

Sivu on päivitetty viimeksi 5.3.2020