Turku-Siemens-yhteistyö: Ideoita ilmastonmuutoksen haasteisiin

Kaupungistuminen

  • Yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa, vuonna 2025 noin 60 %.
  • Kaupungeissa kulutetaan 75 % maailman energiasta.
  • Kaupungeissa tuotetaan 80 % maailman hiilidioksidipäästöistä.

Kaupungit tarvitsevat tehokkaita, energiaa säästäviä ratkaisuja rakennuksiin ja liikenteeseen. Myös energian tuottamiseen tarvitaan ympäristön näkökulmasta kestäviä ratkaisuja. Teknologioilla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Johtavat teknologiat voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi nykytasosta.

Turun kaupunki ja Siemens Osakeyhtiö ovat tehneet yhteistyötä, jossa keskitytään konkreettisiin hankkeisiin. Työn alle otettiin kolme aihetta: Turkuun suunnitteilla olevan pikaraitiotien vaikuttavuusarviointi, uusien asuntoalueiden kestävä kehitys ja liiketoiminnan mahdollistamat kunnan rahoitusmallit.

Innovatiiviset teknologiat tarjoavat ratkaisuja kaupunkien haasteisiin

Ensimmäiseksi tehtiin tutkimus, jossa arvioitiin Turkuun suunnitellun raitiotien ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia. Toisessa vaiheessa aloitettiin kestävän kaupunkisuunnittelun hanke. Kohteina olivat suunnitteluvaiheessa olevat Skanssin alue ja Linnakaupunki – kaupunginosia, jotka tarjoavat monipuolista ja vilkasta, mutta samanaikaisesti kestävää kaupunkimaista elämäntapaa.

Alustavien arvioiden mukaan ympäristöystävällisten teknologioiden hyödyntämisellä voitaisiin vähentää kaupunginosien hiilidioksidipäästöjä jopa puoleen. Pitkällä aikavälillä on mahdollista saavuttaa myös huomattavia kustannussäästöjä.

Kaikkiaan tutkimuksessa löydettiin lähes kaksikymmentä energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävää keinoa. Niistä suurin osa hyödyntää uusia teknologioita. Tutkimuksessa keskityttiin energia-asioihin, rakennuksiin, liikenteeseen ja yhteisöllisyyttä parantaviin tekijöihin.

Yhteistyöhankkeen raportit: