Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on avustaa kansliapäällikköä kaupunginhallituksen alaisen organisaation, kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen sekä kaupungilta avustusta saavien yhteisöjen valvonnassa.

Tehtävänä on lisäksi tehdä aloitteita ja ehdotuksia hallinnon, taloudenpidon ja toiminnan kehittämiseksi. Työn tulos ja raportointi palvelee myös ulkoisen tilintarkastuksen tarpeita.

 

Käyntiosoite: 

Olavintie 2
20700 Turku

Puhelin:

Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@turku.fi