Skanssin uudenlaiset energiaratkaisut

Turku Energia kehittää Skanssiin uudenlaista matalalämpötilaista kaukolämpöverkkoa, jonka avulla on tarkoitus kehittää kaksisuuntaista ja avointa lämpökaupankäyntiä. Kaksisuuntainen kaukolämpöverkko mahdollistaa energian pientuotannossa syntyvän lämmön ostamisen ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisen lämmön tuotannossa.

Skanssin alueella on tavoitteena tutkia ja kehittää myös erilaisia paikallisen lämmöntuotannon ratkaisuja kuten esimerkiksi maalämpöratkaisuja, energiapaaluja, aurinkokeräimiä, jäähdytyksen lauhdelämpöä ja lämmön varastointia. Alueen talojen lämmöntoimitusten luotettavuus varmistetaan seudullisesta kaukolämpöverkosta.

Uusiutuvan energian paikalliseen tuotantoon tarvitaan uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vientituotteita suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Uudenlaisen lämpöratkaisun lisäksi Turku Energia pyrkii kehittämään alueelle myös muita uudenlaisia palveluja uusiutuvan energian hyödyntämiseen, älykkääseen asumiseen ja sähköisen liikenteen hyödyntämiseen liittyen.

Turku Energian tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 50 prosenttia kaikesta yhtiön hankkimasta ja tuottamasta energiasta on uusiutuvaa. Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Kaupunkiseudun energiajärjestelmään kohdistuva kehitystyö on keskeinen osa tavoitteen saavuttamista.

Turku Energia toimii hankkeessa tiiviissä yhteistyössä Skanssin alueella toimivan verkoston kanssa. Innovaatiorahoituskeskus Tekes tukee Skanssin energiaratkaisujen kehittämistä osana Fiksu kaupunki -ohjelmaa.

Tehtyjä selvityksiä

Skanssin alueen kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon ratkaisujen kartoittamiseksi VTT selvitti alkuvuodesta 2015 kaksisuuntaisen lämpökaupankäynnin edellytyksiä. Selvityksessä mallinnettiin Skanssin alueen energiantarvetta, kaukolämpöverkkoa sekä haarukoitiin erilaisia uusiutuvan energian tuotannon vaihtoehtoja. Lisäksi VTT:n asiantuntijat olivat apuna luomassa tontinluovutusehtojen energialiitettä yhdessä Turku Energian asiantuntijoiden kanssa. 

Uuden asuinalueen kehittämisessä rakennuttajayritykset ovat alkuvaiheessa ratkaisevassa roolissa. Rakennuttajien tarpeiden kartoittamiseksi Lotta Lyytikäinen teki vuonna 2015 diplomityön Skanssin kehityshankkeeseen liittyen: Uuden asuinalueen kaksisuuntaisen kaukolämpöratkaisun asiakastarveselvitys

Lisätiedot

Antto Kulla, kehityspäällikkö
p. 050 557 3257, antto.kulla@turkuenergia.fi

Lotta Lyytikäinen, projektiasiantuntija
p. 050 557 3420, lotta.lyytikainen@turkuenergia.fi

www.turkuenergia.fi

Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: