Alue

Pääpiirteet

  • Skanssiin kehitetään älykästä kaupunginosaa.
  • Skanssin puistosuunnittelu on parhaillaan käynnissä.
  • Alueen rakentaminen aloitetaan pohjoisen suunnasta, Itäkaaren ja kauppakeskuksen lähettyviltä.
  • Skanssinkadun uusien korttelien rakentaminen aloitetaan 2017. Skanssin kaupunginosa valmistuu 2030.

Uudelle Skanssin alueelle muuttaa vuoteen 2030 mennessä noin 8000 asukasta, jossa yhdistyvät vehreä ympäristö ja uudet tekniset ratkaisut. Alueelle käyttöön tuleva kaksisuuntainen kaukolämpöverkko tulee tiettävästi olemaan ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Uusi malli voidaan myöhemmin ottaa käyttöön myös muilla uusilla alueilla tai ratkaisuna laajasti peruskorjattaville asuinalueille.

Skanssin aluehankkeen yhtenä tavoitteena on saada asukkaat vuorovaikutukseen kaupungin ja rakennuttajien kanssa entistä paremmin. Tulevien asukkaiden, rakennuttajien, paikallisten isännöitsijöiden sekä muiden sidosryhmien tarpeita kartoitetaan kyselyillä ja selvityksillä. Alueen korkeakoulut ovat olleet mukana niin kaavoituksessa kuin energiasuunnittelussakin.

Skanssi on pinta-alaltaan 85 hehtaaria ja maastoltaan vaihtelevaa aluetta, jossa on esimerkiksi soraharju, metsäisiä mäkiä ja peltoaukioita. Tällä hetkellä alueella on ulkoilureittejä, rakennuksia ja Skanssin kauppakeskus.

Skanssi sijaitsee noin 4 km etäisyydellä keskustasta. Kuva: Cederqvist & Jäntti arkkitehdit

Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on ympäristöystävällisyys

Alueen suunnittelun tavoitteena on etsiä ratkaisuja, jotka vähentävät tehokkaasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna.

  • Ekologisuus huomioidaan alueen rakenteen suunnittelussa, rakentamisessa ja rakennusten käytössä
  • Alueella painotetaan joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä
  • Tuetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä
  • Asuinalue on palveluiltaan, toiminnoiltaan ja rakentamis- ja omistusmuodoiltaan monipuolinen
  • Huleveden käsittelyä kehitetään siten, että se rikastuttaa alueen virkistys- ja luontoarvoja
  • Kaikki suunnitteluratkaisut pyritään tekemään kustannustehokkaasti ratkaisujen elinkaarikustannukset huomioiden

Skanssi on jotain ihan uutta

Skanssin uusi kaupunginosa on ihanteellinen alue ekologista asumista, helppoa liikkumista ja runsaita palveluja arvostavalle.

Kaupunginosa/Alue: