Ihminen ja yhteisö

Skanssin sparrausryhmä kokoontui useiden eri teemojen ympärille

 

Skanssin alueen tavoitteena on luoda monipuolisia edellytyksiä yhteisöllisille ja ympäristötietoisille ratkaisuille. Erillinen selvitys on teetetty esimerkiksi yhteiskäyttöautojen käyttöönottomahdollisuuksista, joiden lisäksi mahdollisuuksia mm. kotitoimistojen, talosaunojen, vuokrattavien työhuoneiden sekä viljelypalstojen käyttöön selvitetään. Puistoalue mahdollistaa monenlaiset aktiviteetit iästä riippumatta.

Skanssin alueen erilaiset asumismuodot tarjoavat sopivia ratkaisuja vaihtelevan kokoisille perheille ja eri ikäisille asujille. Alue tarjoaa erilaisia yksityisyyden asteita: liikennereittien ja bussipysäkkien ympärille muodostuvista aukioista puolijulkisiin korttelipihoihin ja puistoista yksityisiin puutarhoihin.

Ilme Skanssin alueen pääkadun lähistöllä on kaupunkimainen. Edemmäs alueen reunoille mentäessä, muuttuu se vaiheittain luonnonläheisemmäksi. Kävelijöiden ja polkupyöräilijöiden reitit on integroitu osaksi koko alueen liikenneverkkoa. Kestäviä liikenneratkaisuja luodaan tuomalla julkinen liikenne ja palvelut alueen sisälle. Viheralueet toimivat hulevesien imeytysalueina sekä tarjoavat elinympäristön erilaisille luonnonvaraisille lajeille.

Suunnittelua yhdessä ja osallistaen

Skanssin alueen suunnittelua on tehty alusta asti yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Vaikka alue onkin vasta rakentumassa, on suunnitteluun otettu mukaan sparrausryhmä, joka on kommentoinut suunnitelmia ja tuonut omia ajatuksiaan ja näkemyksiään suunnittelun tueksi. Myös useat asukas- ja keskustelutilaisuudet ovat synnyttäneet hedelmällistä keskustelua tulevaisuuden asumisen tarpeista ja toiveista, sekä tuoneet esille yhä lisääntyvän halun ympäristön huomioon ottamiseen.

Hanketta pyritään tuomaan jatkuvasti esille esimerkiksi kuntalaisille ja asiantuntijoille tarkoitetuissa työpajoissa sekä osallistumalla tapahtumiin esimerkiksi kauppakeskus Skanssissa.

Skanssin uutta asuinaluetta kehitetään myös osana 6Aika-avoimet innovaatioalustat kärkihankeessa 2015-2018.

Pääpiirteet

  • Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
  • Kestävän asumisen ratkaisut ja paremmat palvelut
  • Ihmisen elämänkaaren pituinen elävä, turvallinen ja terveellinen asuinympäristö
Kaupunginosa/Alue: