Yhteystiedot

Anna palautetta

Turun palautepalvelu

Skanssi-hankkeen koordinointi, asemakaavoitus

Kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen

Skanssin 6Aika-hanke

Projektisuunnittelija Ann-Sofi Österberg

Tontit

Maankäyttöinsinööri Suvi Panschin

Viheralueet

Maisemasuunnittelija Johanna Salmela

Hulevedet

Erityisasiantuntija Anna Räisänen

Katualueet

Suunnitteluinsinööri Jarmo Koivisto