Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta

palvelujen_ohjaus.png

Ennakkoluuloton ajattelu luo uutta. Asiakastietojen ja palveluiden entistä parempi hallinta tehostaa toimintaa kaikilla palvelutasoilla ja tuottaa entistä nopeammin toivotun tuloksen. Tavoitteena on palvelujen kustannustehokas järjestäminen uudistamalla kaupungin toimintatapoja ja hyödyntämällä digitalisaation ja sen tuottaman datan mahdollisuuksia.

Tietoa keräämällä, yhdistämällä ja analysoimalla saadaan selville paremmin asiakkaiden tarpeet ja toiveet ja pystytään tarjoamaan heille juuri heidän tarvitsemiaan palveluita tehokkaasti.

Yhtenäistämme asiakastietojen käsittelytavat kaupunkitasolla tietosuojavaatimukset huomioiden. Jatkamme palvelujen tuotteistusta ja otamme käyttöön hallintamallin, jonka kautta kykenemme seuraamaan palvelujen käyttöä ja kannattavuutta niiden koko elinkaaren ajan.

Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta on yksi Smart and Wise Turku -hankkeen painopistealueista.

Hankekuvaus

Lisätiedot:

Hankepäällikkö Päivi Penkkala