Liikenne ja liikkuminen

Liikenne ja liikkuminen -tunnusgrafiikka

Smart and Wise Turku -hankkeen päätyttyä, Liikenne ja liikkuminen -osion tietoja on siirretty uusiin sijanteihin turku.fi-sivustolla. Tervetuloa jatkossa tutustumaan liikenteen ja liikkumisen aiheisiin mm. Asumisen ja ympäristön Liikenne-sivuille.

On aika lähteä joukolla liikkeelle.

Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä tukee kaupungin ilmastopoliittisia tavoitteita ja vastaa yhteiskunnassa tapahtuviin teknologisiin ja elämäntapoihin liittyviin muutoksiin. Logistiikan kehittyminen antaa mahdollisuuden testata uusia, entistä ympäristöystävällisempiä ja viihtyisämpiä liikkumisen ratkaisuja.

Kehitämme yhdessä logistiikka-alan yritysten kanssa ympäristöä säästäviä, viihtyvyyttä lisääviä ja kustannustehokkaita logistiikkaratkaisuja, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia kehittää ja testata uusia liiketoimintamalleja. Kehitämme sähköistä liikennettä, autojen ja pyörien yhteiskäyttöä sekä liikkuminen palveluna -mallia. Edistämme hankkeella ympäristöystävällisten liikennevälineiden ja joukkoliikenteen käyttöä.

Kokonaisvaltaisen älykkään liikkumisen visio (pdf)

Liikenne ja liikkuminen oli yksi Smart and Wise Turku -kärkihankkeen painopistealueista.

Tutustu liikenteen ja liikkumisen kehittämisen eri hankkeisiin Turussa:

Liikenne ja liikkuminen keskustassa

Lisätiedot: Hankepäällikkö Stella Aaltonen