Fiksun liikkumisen julkaisuja

CIVITAS ECCENTRIC

 • Rahoittajat: Horizon 2020
 • Kokonaisbudjetti: 17 974 993 € (koko EU:n tasolla)                   
 • Turun kaupunki ja paikalliskumppanit: 3 237 000 €
 • Aikataulu: 2016–2020
 • Hankkeen nettisivut: www.civitas.eu/eccentric
 • Kotimainen hankekonsortio:
  Varsinais-Suomen liitto / Valonia ja Lounaistieto
  Turun ammattikorkeakoulu
  Western Systems Oy
  Turun Kaupunkiliikenne Oy
  Gasum Oy
  Itämeren kaupunkien liitto, Kestävien kaupunkien komissio

 

CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen puitteissa on ilmestynyt useita liikkumisaiheisia julkaisuja, kuten erilaisia raportteja, opinnäytetöitä, katsauksia sekä artikkeleita. Voit tutustua julkaisuihin kootusti tällä sivulla.

RAPORTIT 

KOONTIESITYKSET

OPINNÄYTETYÖT

2018
Data protection in a smart city bike system: the example of Turku
Fovet Vera

Jakamistalous osana kestävän liikkumisen kehittämistä: pyöräpysäköinnin palvelu Turun kaupungissa
Salokannel Katariina

Kupittaan liikkumiskeskus
Kääriä Petteri

Liikkumispalvelun hankinta - Case Turun kaupunkipyörät
Vallbacka Mikko

Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen – Case Turun talvipyöräilyn testireitti 
Korkiakangas Anette

Tarinallisuus brändin kehittämisen välineenä: Case Turun kaupunkipyörät
Aalto Anu

Turun kaupungin valmiudet palvelumuotoisen liikkumisen kehittämiseen: Mobility as a Service -konseptin toteuttamisen edellytykset Kupittaan alueella
Tuomainen Tiiu 

2019
Föli-fillarit kaupunkipyöräjärjestelmän nykytilanne ja runkolinjauudistuksen vaikutukset järjestelmän laajentamiseen Turussa
Sipponen Jere

Kaupunkipyörät ja asiakasrajapinnan business intelligence: case Föli
Haveri Mikko

Kevyiden sähköajoneuvo Sannijen soveltuvuus ympärivuotiseen liikennekäyttöön
Heikkilä Ville

Sähköbussiliikenteen laajentaminen Turun seudulla
Riekki Sanni

Tilapäiset jalankulku- ja pyöräteiden liikennejärjestelyt Turun kaupungissa
Suhonen Mikko

Kokeilut liikennesuunnittelun apuvälineenä: Ehdotuksia liikennekokeiluksi Turun Kupittaalle
Tommola Marja