Liikkumispalveluiden yhteistyö

LIPATOL 

  • Rahoittajat: Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2021 
  • Avustussumma: 30 000 euroa
  • Aikataulu: Vuosi 2021 

Ensimmäisten sähköpotkulautaoperaattoreiden rantauduttua Turkuun keväällä 2019 on keskustelu liikenneturvallisuudesta ja katutilan käytöstä käynyt vilkkaana. Kesällä 2021 Turkuun on tulossa useita uusia liikkumispalveluita tarjoavia yrityksiä, joten tarve vuorovaikutukselle ja yhteisille pelisäännöille on suuri. Yhteistyötä liikkumispalveluiden ja Turun kaupungin välillä kehitetään Liikkumispalvelut turvallisesti osaksi lähiympäristöä -hankkeessa (LIPATOL), jolle Traficom on myöntänyt liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2021. 

Vuoden mittaisen LIPATOL-hankkeen aikana Turussa tullaan järjestämään neljä vuoropuhelufoorumia liikkumispalveluita tarjoavien yritysten ja Turun kaupungin välillä. Tämän lisäksi vuoden aikana tuotetaan pelisäännöt uusille liikkumispalveluille, jotta niiden toimiminen Turun kaupungissa olisi mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa. Hanke keskittyy myös liikkumispalveluiden liikenneturvallisuuteen, jota edistetään viestintäkampanjan keinoin. Kesän 2021 kokemuksia liikkumispalveluista kuullaan syksyllä järjestettävässä webinaarissa.  

Tutustu Turussa käytössä oleviin yhteiskäyttöisiin kulkuvälineisiin ja niille laadittuihin ohjeistuksiin

LIPATOL-hankkeen raportti kesältä 2021 (pdf)