Pysäköinnin uudet ratkaisut

Pysäköinnin kehittäminen -hanke

 • Hankeaika 5/2019 - 12/2021
 • Kehityskohteina: pysäköintiautomaattien uusiminen, pysäköinti HUB, pysäköinnin lupajärjestelmät ja sähköiset pysäköintitunnukset, pysäköinninvalvonnan järjestelmät, pysäköinnin digitaaliset palvelut, avoimen rajapinnan pysäköintidatalähteet
 • Rahoittajat kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus ja Smart & Wise Turku
 • Projektipäällikkö Teemu Peltonen

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke

 • hankeaika 8/2019 – 10/2021
 • budjetti 1,9 M€ 
 • rahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto
 • toteuttaa 6aika kaupunkikehittämisen strategiaa
 • partnerit: Turun, Espoon ja Oulun kaupungit, Business Tampere ja Turun ammattikorkeakoulu
 • projektipäällikkö Juha Pulmuranta 
 • Twitterissä #liikennehubit #smartandwise #turku

Pysäköinnin sujuvuus vaikuttaa kaupungin viihtyvyyteen, vetovoimaisuuteen ja elinvoimaisuuteen. Pysäköinti jakaa herkästi myös mielipiteitä, sillä etenkin kaupunkikeskustassa samasta tilasta kamppailevat useat käyttäjät, kuten yksityis- ja jakeluautot, joukkoliikenne, pyöräilijät, kävelijät, työmaat, yritykset terasseineen ja niin edelleen. Turun keskustan pysäköinnin nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoitettiin vuonna 2019 tehdyssä opinnäytetyössä.

Pysäköinnin sujuvoittamiseksi kaupunki on aloittanut useita eri toimenpiteitä, joista osa tehdään hankkeissa.

Pysäköinti HUB -tietovarasto

Smart and Wise Turku -kärkihankkeessa otetaan vuoden 2020 aikana käyttöön pysäköinti HUB -tietovarasto, joka kerää kaiken maksullisesta pysäköinnistä saatavaan digitaalisen tiedontoa yhteen. 

Pysäköinti HUBista pysäköintitietoa tullaan tarjoamaan avoimena datana, jota ulkopuoliset toimijat voivat hyödyntää omien palveluiden ja sovellutusten luomiseksi. Tavoitteena on saada myös kaupungille palvelu, joka näyttäisi vapaat maksulliset pysäköintipaikat. Tämän palvelun tarkoituksena on vähentää turhaa liikennettä, joka aiheutuu vapaan paikan etsimisestä. 

Pysäköintihub-havainnekuva

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa Turun kaupunki kehittää uusia pysäköintipalveluja yhdessä muiden kaupunkien sekä yritysten ja asukkaiden kanssa. Hankkeeseen voi tutustua oheisten tallenteiden avulla. Vuosien 2020 ja 2021 aikana tehtäviä pysäköintikokeiluja voi seurata tämän verkkosivun ja sosiaalisen median välityksellä.

Auto- ja pyöräpysäköinnin uusia palveluja yhteistyöllä -webinaari 21.4.2020

Työpaja autopysäköinnin palvelutarpeista Turun keskustassa 29.5.2020

Auto- ja pyöräpysäköinnin uudet ratkaisut liikennehubeissa -pitchaustilaisuus 10.6.2020

Markkinavuoropuhelutilaisuus 19.11.2020

 

 

Lisätietoa Turun kaupungin sivuilla: