Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa yhteistyöyritykset ja sidosryhmät toteuttavat Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun tukemina uusia auto- ja pyöräpysäköinnin kokeiluja keskustan alueella. Kokeilujen tavoitteena on vähentää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa autoilua, edistää turvallista pyöräpysäköintiä ja samalla kehittää uusia vähähiilisen liikkumisen palveluja, jotka jäisivät käyttöön pysyvästi. Taustalla kokeilujen hahmottelussa on toiminut sidosryhmäyhteistyön kautta toteutettu selvitys pysäköinnin tilasta Turussa.

Uusien palvelujen kokeilu toteutetaan pääosin vuoden 2021 kesä-syyskuun aikana osana Smart and Wise Turku -kärkihanketta.

Kokeiltavat palvelut

vahili-logobanneri2.jpg

Sujuva kadunvarsipysäköinti 1 (Brighthouse Intelligence Oy)

Brighthousen kehittämä SmartBox -ratkaisu käyttää älykästä ja tietoturvallista konenäkötekniikkaan perustuvaa monikamerajärjestelmää, jolla luodaan tilannetieto noin 40 parkkipaikan alueesta. Kesän kokeilulla halutaan kannustaa autoilijaa pysäköimään Tuomiokirkon alueelle, jolloin liikenne vähentyisi ydinkeskustassa. BrightPark-sovellus ilmoittaa lähestyttäessä automaattisesti parkkitilanteen ja samalla vähentää turhaa autoilua. Sovellus on ladattavissa Google Play -kaupasta sekä App Storesta.

Sujuva kadunvarsipysäköinti 2 (Wapice Oy)

Touko – syyskyyn 2021 aikana toteutettavan kokeiluprojektin lähtökohtana on Turun kaupungin tunnistettu tarve parantaa autoilijoiden pysäköintikokemusta erityisesti kaupungin ylläpitämillä kadunvarsipaikoilla. Kokeiluprojektin karttasovellus ilmoittaa vapaiden kadunvarsipaikkojen määrän Puolalankadun kokeilualueella ja se perustuu viimeisimpään AI-pohjaiseen konenäköteknologiaan, joka integroidaan Wapicen IoT-TICKET data-alustaan. Karttasovellus löytyy osoitteessa https://wpark.azurewebsites.net/

Parkkipaikka kimppakyytiautoille (CoReorient Oy)

Kimppakyydit säästävät rahaa, minkä lisäksi ne vähentävät ruuhkia ja päästöjä. CoReorient yhdistää kimppakyydit osaksi naapuruston muuta jakamista ja integroi ne eParkly-alustaan, jotta kimppakyydin tarjoaja saa autonsa myös pysäköityä määränpäässä helposti ja joko ilmaiseksi tai normaalia edullisemmin. Kimppakyytipalvelu toimii selaimella, ja matkustajan kuitatessa kyydin siitä pääsee hakemaan sopivaa parkkipaikkaa eParklyn palveluun. Kokeilu alkaa kesälomien jälkeen, kun koronan jälkeen palataan taas etätöistä työpaikoille ja kyytejäkin voi jakaa turvallisemmin.

Keskustaliikenteen tilannekuva (Gispo Oy)

Lähivuosina Turun kaupunki on kerännyt ansiokkaasti eri tietolähteitä ja rakentanut tietoaineistoja kuvaamaan pysäköinnin ja liikkumisen dynamiikkaa kaupungin keskustan alueella. Olemassa olevat vuorovaikutuksen ja tietojohtamisen prosessit eivät kuitenkaan omillaan ratkaise kaupunkikehityksen haasteita, vaan tarvitaan informatiivisia ja helposti lähestyttäviä tietojohtamisen tuotteita rakentavan keskustelun mahdollistamiseksi. Kokeiluhankkeessa 1) tuotetaan informatiivisia ja helposti lähestyttäviä datavisualisointeja pysäköinnin ja keskustaliikenteen tilasta, 2) järjestetään työpaja varteenotettavien tunnistettujen toimijoiden kesken pysäköinnin ja keskustaliikenteen tilasta, 3) tuotetaan datavisualisointeihin ja substanssiasiantuntijoiden antiin pohjautuva projektiraportti pysäköinnin tilasta. Kokeiluhanke toteutetaan aikavälillä toukokuu – syyskuu (2021). 

Kadunvarsipaikan varaaminen (Kradient Intelligence (MarshallAI))

MarshallAI toteuttaa kokeiluprojektin osoitteessa Aurakatu 2, jossa on kaksi yleistä maksullista pysäköintiruutua. Näiden tilan näkee reaaliajassa nettisivulla, jossa voi myös varata vapaan ruudun itselleen 15 minuutin ajaksi, kun on saapumassa paikalle. Kokeilu alkaa kesäkuun alkupuolella, ja paikkojen käyttöä ohjaa tilanteen mukaan muuttuva näyttö sekä sen yhteydessä sijaitseva kamera. Kamera ei tallenna henkilötietoja, mutta informoi automaattisesti pysäköinninvalvontaa, jos auto on pysäköity väärin. Kokeilun alkaessa varausjärjestelmä löytyy osoitteessa https://parkki.marshallai.com.

Pysäköintipaikojen vertaisvuokraus (Shareway Oy)

Shareway-sovellus mahdollistaa yksityisten pysäköintipaikkojen vertaisvuokraamisen. Sovelluksen avulla niin yksityishenkilöt, taloyhtiöt kuin yritykset voivat laittaa oman parkkipaikkansa vuokralle silloin kun eivät itse paikkaa käytä. Autoilijat näkevät taas reaaliaikaisesti suoraan sovelluksesta vapaana olevat paikat, joille pysäköidä. Kokeilun tavoitteena on edistää resurssiviisaampaa toimintatapaa hyödyntämällä jo olemassa olevia parkkipaikkoja pysäköintiin. Resurssiviisas toimintamalli edistää niin kaupunkilaisten kuin kaupungin viihtyvyyttä, monipuolisemman ja tehokkaamman pysäköinnin muodossa. Shareway avataan koko Turun laajuudella kesäkuun 2021 alussa.  

Parkkipaikan omistajat päättävät itse, milloin paikkaansa vuokraavat ja ansaitsevat jokaisesta toteutuneesta vuokrauksesta 60% itselleen. Kokeilu kannustaakin kaikkia parkkipaikan omistajia lataamaan sovelluksen ja laittamaan oman parkkipaikkansa muiden vuokrattavaksi esimerkiksi työpäivän tai mökkiviikonlopun ajaksi! Sovelluksen käyttö on parkkipaikan omistajalle maksutonta. 

Kokeilun aikana autoilijat voivat pysäköidä muiden vapaina oleville paikoille 1 € tuntihintaan. Sovellus tarjoaa myös päivä- ja viikkopysäköintiä hintaan 10 € / pv ja 20 € / vko.  Sovelluksen lataaminen on maksutonta, ja autoilija maksaa vain siitä ajasta, kun pysäköi. Autoilijat voivat katsoa sovelluksesta reaaliaikaisesti parhaimmat paikat, joille haluavat pysäköidä. 

Shareway-sovellus on ladattavissa Google Play -kaupasta ja App Storesta. Lue lisää palvelusta: www.shareway.fi

Tapahtumien aikainen pysäköinnin ohjaus (Enterlot Oy)

Suurten kertaluonteisesti järjestettävien ulkoilmatapahtumien autopysäköintiä varten ei ole mielekästä eikä kustannustehokasta rakentaa autopaikkasaatavuuden koneellista havainnointijärjestelmää.  Näin erityisesti, jos tapahtumaa varten perustetaan useita etäpysäköintialueita. Aivan erityisesti näin on väliaikaisissa pysäköintikohteissa, joissa ei ole valmista autopaikkaruudukkoa ja joiden käyttöönotto voi olla epävarmaa viimeiseen saakka.

Tällaiseen tarpeeseen Enterlot on kehittänyt yksinkertaisen web-sovelluksen pre-parking.info. Kunkin p-alueen valvoja (sellainen siis tarvitaan välttämättä) ilmoittaa sovituin määräajoin ao. web-sovelluksen staff-näkymän kautta kohteen autopaikkasaatavuuden, joka näkyy välittömästi ao tapahtuman kävijöiden kaikille avoimessa käyttöliittymässä.

Kokeilun tavoitteena on vähentää tapahtumiin saapuvan yleisön turhaa autoilua kohteen liepeillä ja Turun kantakaupungin alueella ylipäänsä. Samalla palvelu rauhoittaa autopaikan epävarmuuden vuoksi stressaavaa autoilijaa, mikä osaltaan parantaa myös liikenneturvallisuutta. Pilotointitapahtumana toimii todennäköisesti Slipknotin keikka 7.8.2021. Vallitsevalla pandemiatilanteella saattaa kuitenkin olla vaikutuksia pilotointitapahtumiin. Etäpysäköintikohteita ovat todennäköisesti Turun Messuhallin ja Turkuhallin p-alueet sekä mahdollisesti Pansiontien/Tukholmankadun ja Ruissalontien väliin jäävä alue. 

Opastettuna pysäköintiruutuun (YSP Oy)

Opastettuna pysäköintiruutuun -kokeilussa YSP Oy on kehittänyt etsiparkki.fi -palvelun. etsiparkki.fi on Web- ja mobiilipalvelu, joka kerää ja jakaa informaatiota vapaista pysäköintipaikoista keskustakävijöille. etsiparkki.fi -palvelulla keskustassa asioiva voi katsoa palvelusta jo ennakkoon, missä on asiointikohdetta lähin vapaa parkkipaikka ja saada sinne myös ajo-ohjeet. etsiparkki.fi palvelu säästää keskustakävijän aikaa ja stressiä sekä vähentää ylimääräisestä parkkipaikan etsimisestä johtuvia päästöjä ja kuluja.  

Kaupungille etsiparkki.fi -palvelu tarjoaa mahdollisuuden palvella keskustakävijää paremmin, ja lisätä siten kävijäkokemusta ja keskusta-asioinnin houkuttelevuutta. Palvelu tarjoaa myös keskusta-alueen yrityksille mahdollisuuden mainostaa omia pysäköintipaikkojaan, ja lisätä siten asiointia. Myös muu kohdennettu mainonta sekä tiedotus on mahdollista palvelussa.  

Kokeilu toteutetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kun parkkipaikkoja ja pysäköintiä koskevat tiedot tulevat Turun kaupungilta, muilta kokeiluilta ja parkkipaikkojen tarjoajilta. Kokeilun tavoite on saada käyttäjäpalautetta palvelusta ja sen hyödyistä jatkokehitystä ja -soveltamista silmällä pitäen.  

eParkly -hanke

eParkly on Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksen vuonna 2020 alkanut hanke. Tarkoituksena on rakentaa alusta, johon kaikki alan toimijat voivat osallistua. Alusta toimii jakelutienä pysäköinnin toimijoille ja sen yksi keskeisistä ominaisuuksista on dynaamisen hinnoittelun mahdollistava markkinapaikka. Asiakas (autoilija) saa mobiililaitteensa kautta tiedon, mitä valitsemassaan kohteessa pysäköinti maksaa, missä on tilaa ja miten sinne ajetaan. 

Toistaiseksi kyseessä on projekti, joka kestää tammikuun loppuun 2022. Tämän jälkeen on tarkoitus perustaa yhtiö, joka jatkaa eParklyn toimintaa. 

Toimimme mielellämme yhteistyössä muiden Turun kokeiluun osallistuvien kanssa, emme kilpaile kenenkään kanssa vaan pyrimme omalta osaltamme lisäämään alan toimijoiden näkyvyyttä markkinapaikalla.  

Dynaamisen hinnoittelun osalta haemme parhaillaan toimivinta ratkaisua Turun kokeiluun. 

Turvallinen pyöräpysäköinti lisäpalveluineen (Punta Oy)

Punta Oy:n pysäköintipalvelu Kupittaan Tiedepuistossa mahdollistaa turvallisen pyöräpysäköinnin. 24/7 pysäköinti toteutetaan kontissa, jonne avaimena toimii esimerkiksi oma puhelin. Lisäpalveluita turvalliselle pysäköinnille ovat tavaroiden säilytyslokerikko, sähköpyörän akun latausmahdollisuus sekä omatoiminen pyöränhuoltosetti. Palvelu on edullinen (5–7 €/kk tai 1–2 €/pvä). Kokeilun toteuttaa Punta Oy toukokuusta lokakuulle 2021 välisenä aikana. 

Odotusten ja tavoitteiden toteutuessa palvelua on helppo laajentaa palvelemaan koko kaupunkiympäristön pyöräpysäköintiä. Palvelu on ominaisuuksiltaan sellainen, että se voi jatkossakin toimi autonomisesti 24/7 ilman henkilöresurssia, mikä mahdollistaa nopean ja tehokkaan skaalautuvuuden. Samalla palvelua voidaan laajentaa toimivaksi myös taloyhtiöihin, parkkihalleihin sekä suoraan ulkokäyttöön, riippuen infrastruktuurista ja sen tuomista tarpeista. Ratkaisu on mobiili ja helposti liikuteltavissa, jolloin palvelu voidaan jatkuvasti kerätyn datan perusteella tuoda lähelle sinne missä palvelulle on eniten tarvetta. Isona etuna pilvipalveluratkaisu tarjoaa mahdollisuuden muuttaa palvelua kunkin sen hetkisen tarpeen mukaan, jolloin ratkaisun elinkaari kehittyy palvelun mukana ja tarjoaa aina ajankohtaisen tarpeen mukaisen palvelun. 

 

Anna palautetta kokeiluista!

 

Menneet tapahtumat

 

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin oheisten tallenteiden avulla. Vuosien 2020 ja 2021 aikana tehtäviä pysäköintikokeiluja voi seurata tämän verkkosivun ja sosiaalisen median välityksellä.

Auto- ja pyöräpysäköintikokeilujen esittelytilaisuus 27.05.2021

Markkinavuoropuhelutilaisuus 19.11.2020

Auto- ja pyöräpysäköinnin uudet ratkaisut liikennehubeissa -pitchaustilaisuus 10.6.2020

Työpaja autopysäköinnin palvelutarpeista Turun keskustassa 29.5.2020

Auto- ja pyöräpysäköinnin uusia palveluja yhteistyöllä -webinaari 21.4.2020

     

    Lisätietoja hankkeesta: juha.pulmuranta@turku.fi

     

    Toteuttaa 6Aika-kaupunkistrategiaa

    Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu ovat mukana toteuttamassa Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta, jonka tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla liikkumisen muuttamista vähähiilisemmäksi. Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke on osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta ja toteuttaa 6Aika-kaupunkistategiaa. Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa ovat mukana Espoon kaupunki, Business Tampere sekä Oulun kaupunki. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaanliiton kautta.

    6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa