Smart and Wise Turku -kärkihanke

Lisätietoja Smart and Wise Turku -kärkihankkeesta:

#smartandwise #turku #turkutekeeuutta

Smart and Wise Turku oli Turun kaupungin kärkihanke, joka päättyi vuoden 2021 lopussa. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuoden 2022 alussa.

Smart and Wise Turku -hankkeessa yhdistyivät strateginen tavoite seudullisesta hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja Smart City -konsepti. Saavutetuilla tuloksilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja parannetaan kaupungin kilpailukykyä sekä oman toiminnan tuottavuutta.

Keskeisenä mahdollistajana toimii digitalisaatio ja sen synnyttämä data. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen tuottamisen ja kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantamisen (Smart City).

Luomalla kaupunkilaisille ja yrityksille edellytykset hyödyntää dataa kaupunki mahdollistaa hyvinvointia tukevan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun (Wise City).

Kaupungin strategisena tavoitteena on edetä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta vuonna 2029. Smart and Wise Turku -hankkeen luomien uusien toimintamallien avulla tavoitteen saavuttaminen helpottuu.