Tiedon hyödyntäminen

Tietoa syntyy nykyisin enemmän kuin koskaan ennen ja se on myös arvokkaampaa kuin aiemmin. Kaupunki omistaa ainutlaatuista Turun seutua koskevaa dataa kaikilta elämän osa-alueilta.

Jalostamalla kertynyttä dataa haluamme lisätä ymmärrystä asioiden ja ilmiöiden taustalla olevista mekanismeista. Samalla kykenemme tuottamaan arvokasta informaatiota päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Kerätty tieto mahdollistaa myös parempien ja uudenlaisten palvelujen tarjoamisen kuntalaisille sekä toiminnan tehokkuuden kasvattamisen. Nämä uudenlaiset toimintatavat tukevat alueen hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Alustatalouden toimintamalli

Alustat voivat olla fyysisiä, digitaalisia tai palvelujen muodostamia ympäristöjä, joissa kaupungin eri toimijat voivat yhdessä ratkoa erilaisia kaupungin toimintaan liittyviä ongelmia ja samalla edistää uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan syntymistä.

Alustojen varaan on mahdollista muodostaa verkostoja, jotka hyödyntävät Turun alueen huippuosaamista ja tutkimustoimintaa. Niiden kehittäminen edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tiedonkulkua ja avoimuutta.

Lisätiedot:

Tiedon hyödyntäminen:

Tietoalustat:

Hankejohtaja Tapio Järvenpää