Turvallisuus

 

Turku haluaa kasvattaa asukkaidensa turvallisuudentunnetta ja turvallisuustietoisuutta paremman tiedonhallinnan ja data-analytiikan keinoin sekä tehostaa sitä kautta viranomaisyhteistyötä. Hankkeessa haetaan myös menetelmiä kaupungin kyberturvallisuuden kehittämiseen.

Kaupungin käyttöön luodaan turvallisuuden tilannekuva, jota myös viranomaiset voivat hyödyntää soveltuvin osin. Tarkoituksena on parantaa tilannetietoisuutta häiriötilanteissa sekä ennakoida turvallisuuden muutoksia kaupungissa.

Myös kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua turvallisuusasioiden vaikuttamiseen. Data-analytiikan menetelmien avulla on mahdollista tehdä turvallisuuden kannalta merkityksellisiä havaintoja.

Turvallisuus oli yksi Smart and Wise Turku -hankkeen painopistealueista.

Hankekuvaus