Chat-palvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen chat palvelee arkisin klo 9-11. Chatista voi kysyä sosiaalipalveluihin ja toimeentulotukeen liittyvistä asioista.

Perheoikeudelliset palvelut

Chatissa saa yleisluontoisia neuvoja ja ohjausta perheoikeudellisista palveluista. Chatissa ei käytetä henkilötietoja eikä sen kautta voi varata aikaa. Näissä tilanteissa voi soittaa perheoikeudellisiin palveluihin p. 02 262 5833 tai 02 262 6920 tai asioida Kauppatorin Monitorissa (Aurakatu 8) keskiviikkoisin klo 9-16 ja Kauppakeskus Skanssin Monitorissa klo 13-15.30.

Neuvolapalvelut

Turun neuvoloissa on otettu käyttöön maakunnallinen chat, joka on tarkoitettu äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille. Chatin kautta annetaan yleistä ohjausta kaikille maakunnallisessa chatissa mukana olevien kuntien neuvola-asiakkaille. Maakunnallisessa chatissa on mukana 18 varsinaissuomalaista kuntaa. Turun neuvolat päivystävät chatissa torstaisin klo 9-13.

Ikäihmisten ja omaishoitajien neuvonta

Varsinais-Suomen keskitetyssä asiakas- ja palveluohjaushankkeessa, KomPassissa, kehitettiin malli iäkkäiden keskitetylle neuvonta- ja palveluohjaukselle.  Kompassin asiakaschat palvelee arkisin klo 9-15.

Diabetesvastaanotto

Diabetes-chat on tarkoitettu diabetesvastaanoton asiakkaille hoidon tukiväyläksi, esimerkiksi lääkityksen seurannan tueksi. Chat palvelee arkisin klo 7.30-14.

Asiasanat: