Muistisairauden tutkiminen

Muistikoordinaattorit

Keskusta I terveysasema, Keskusta III terveysasema/Hirvensalo, Kakskerta, Satava      
p. 044 907 3339

Keskusta II terveysasema, Pansion terveysasema, Keskusta III terveysasema (ei Paattinen, Ei hirvensalo, Kakskerta, Satava)             
p. 044 907 3305

Runosmäki ja Mulli terveysasema, Maaria terveysasema, Keskusta III / Paattinen          
p. 044 907 3269

Mäntymäki I terveysasema/osa, Mäntymäki II terveysasema, Mäntymäki III terveysasema
p. 044 907 3232

Mäntymäki I terveysasema/osa, Kirkkotie terveysasema, Varissuo terveysasema          
p. 044 907 3860

Iän myötä asioiden mieleen painaminen vaatii enemmän aikaa ja mieleen palauttaminen käy työläämmäksi. Kyse on normaalista ikääntymisestä ja asiat muistuvat mieleen muistivinkkien ja vihjeiden avulla.

Muistihäiriöitä on hyvä lähteä selvittämään, kun

  • uuden oppiminen tuntuu normaalia vaikeammalta
  • opitut asiat unohtuvat toistuvasti
  • unohtelu on jatkuvaa ja häiritsee arkielämän sujuvuutta.

Ota silloin yhteyttä muistikoordinaattoriin tai omalle terveysasemalle.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että muistisairauden tunnistaminen ja oikea, ajoissa tehty diagnosointi parantavat muistisairaan ennustetta.

Muistikoordinaattorit toimivat asiantuntijoina muistiongelmissa. He tekevät muistitestejä, antavat neuvoja sekä tarpeen mukaan huolehtivat jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaamisesta. Muistikoordinaattorin vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä ja tarvittaessa myös kotikäynnit ovat mahdollisia. Muistikoordinaattorien palvelut ovat maksuttomia. Lääkäri ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin joko neurologille tai geriatrille.