Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja peritään muun muassa terveydenhoidosta, sairaanhoidosta, laitoshoidosta, kotihoidosta, suun terveydenhuollosta ja päivätoiminnasta.

Asiakasmaksut pohjautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiin.

Käyntiosoite: 

Puhelin:

Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000
Maksukattoasiat (valinta 2) 040 486 9531
Vanhuspalveluiden laskutus (myös tuloselvitykset) (valinta 3) 040 486 9531
Sähköposti: 
maksutoimisto.hyto@turku.fi