Ikääntyneiden yhteisöllisen palveluasumisen palveluseteli

Asiakkaalle:

Palveluntuottajien vertailu (parastapalvelua.fi)

Yhteisölliseen palveluasumiseen voi Turussa loppukeväästä 2022 alkaen saada palvelusetelin.

Yhteisöllisessä palveluasumisessa keskeistä on monipuolinen ja runsas, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä yhteisöllinen toiminta, asiakkaan tarvitsemien hoito- ja hoivapalvelujen lisäksi.

Yhteisöllinen toiminta on useimmiten ryhmämuotoista ja tukee osallistujien keskinäisiä suhteita. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden toiveet ja niitä kysytään säännöllisesti. Yhteisöllisestä toiminnasta laaditaan viikkokohtainen ohjelma, joka on asiakkaiden nähtävillä etukäteen. Toimintaa ohjaa yhteisöllisen toiminnan koordinaattori, jonka lisäksi asiakkaita tuetaan ja kannustetaan myös omaehtoisiin kokoontumisiin ohjatun toiminnan ulkopuolella.

Kenelle palveluseteli on tarkoitettu?

Yhteisöllisen palveluasumisen palveluseteli voidaan myöntää yhteisöllisen palveluasumisen kriteerien mukaisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon, hoitoa ja huolenpitoa sekä hyötyvät yhteisöllisyyttä tukevasta toiminnasta. Yhteisöllisen palveluasumisen palveluseteli voidaan myöntää asiakkaan käyttöön palvelutaloon tai palveluasumisen yksikköön, joka on hyväksytty yhteisöllisen palveluasumisen palvelusetelituottajaksi sääntökirjan mukaisesti.

Yhteisöllisen palveluasumisen palvelusetelin kriteerit

1) Asiakkaalla täyttyvät vastaavat kriteerit, jotka ovat Turun kaupungin säännöllisen kotihoidon myöntämisen edellytys (pdf).

2) Asiakkaan soveltuvuus yhteisölliseen asumismuotoon

  • Asiakas on toimintakyvyltään korkeintaan ohjattava, tuettava ja yhden autettava asiakas.
  • Asiakkaalla ei ole jatkuvaa yöhoidon tarvetta.
  • Asiakkaalla on korkeintaan lievässä vaiheessa tai varhaisvaiheessa oleva muistisairaus tai muistihäiriö, joka ei ole edennyt viimeisen 6 kk:n aikana. Muistin diagnosointitutkimukset eivät ole kesken.
  • Asiakkaalla ei esiinny muita asukkaita häiritsevää käytöstä.
  • Asiakas ei tupakoi sisällä, eikä käytä päihteitä muita asukkaita häiritsevästi.  

3) Asiakkaan nykyiset asumisolosuhteet

  • Asuin- ja kotiympäristön turvallisuus ja esteettömyys suhteessa asiakkaan toimintakykyyn arvioidaan.

4) Yksinäisyys ja turvattomuus

  • Asiakkaan kokema yksinäisyys, turvattomuus ja pelot sekä osallisuuden tarve havaitaan.

5) Asiakkaan ravitsemustila

  • Asiakkaalla todetaan alentunut kyky huolehtia ravitsemuksen toteuttamisesta.

Kohtien 1. ja 2. täyttyminen ovat edellytys yhteisöllisen palveluasumisen palvelusetelin myöntämiselle. Lisäksi yhden seuraavista tulee täyttyä: kohta 3., 4. tai 5. Kriteerien todentaminen perustuu Turun kaupungin vanhuspalvelujen työntekijän tekemään RAI-arviointiin.

Mitä palvelu asiakkaalle maksaa?

Yhteisöllisessä palveluasumisessa asiakkaan tarvitsemat hoito- ja hoivapalvelut myönnetään palvelusetelillä, jonka arvo riippuu kotitalouden koosta ja tuloista. Palvelusetelin lähtöarvo on 29,24 euroa / tunti. Alin palveluseteliarvo on 7 euroa / tunti. Hoito- ja hoivapalveluiden osalta myönnetystä palvelusetelistä asiakas maksaa omavastuuosuuden.

Yhteisöllisen palveluasumisen palveluseteliin liittyy 63,90 euron yhteisöllisen toiminnan maksu, joka on asiakkaalle omavastuuton, eli kunta maksaa palveluntuottajalle kyseisen maksun asiakkaan saamasta yhteisöllisestä toiminnasta palveluasumisessa.

Esimerkki:

Asiakkaalle on palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarjottu yhteisöllisen palveluasumisen palveluseteliä. Hoito- ja hoivapalveluita on myönnetty yhteensä 20 tuntia/kuukausi, joista 16 tuntia on arkipäivisin (klo 7–18), 2 tuntia lauantaisin (klo 7–18) ja 2 tuntia sunnuntaisin (klo 7–18) palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti toteutettuna.

Asiakkaan kuukausitulot ovat 1650 €. Palvelusetelin arvo määräytyy tulojen perusteella seuraavasti:

Palvelusetelin arvo:

arkipäivisin klo 7–18  23,10 €/t
lauantaisin klo 7–18    30,41 €/t
sunnuntaisin klo 7–18 52,34 €/t

Asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvo vähennetään palveluntuottajan ilmoittamista tuntihinnoista ja erotuksesta syntyy asiakkaan omavastuuosuus.

Vuokran ja muut asumiseen liittyvät kustannukset sekä mahdolliset lisäpalvelut asiakas maksaa tekemänsä sopimuksen mukaisesti palvelutalolle.

Käyntiosoite: 

Puhelin:

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero arkisin klo 9-15: 02 262 6164
Ruotsinkielinen asiakas- ja palveluohjausnumero arkisin klo 9-12: 02 262 6174
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000

Aukioloajat

Suomenkielinen palvelu
Ma - Pe 09:00 - 15:00

Erityisaukioloajat

Ruotsinkielinen palvelu
Ma - Pe 09:00 - 12:00

Käyntiosoite: 

Aurakatu 8 | KOP-kolmio
20100 Turku

Puhelin:

02 262 0100

Aukioloajat

Ma - To 09:00 - 18:00
Pe 09:00 - 16:00

Erityisaukioloajat

Monitori palvelee 1.10. alkaen lauantaisin vain puhelimessa ja chatissa
La - La 10:00 - 15:00

Poikkeusaukioloajat

Avoinna
5.12.2022
09:00 - 16:00
Suljettu
6.12.2022
Suljettu
Avoinna
23.12.2022
09:00 - 16:00
Suljettu
24.12.2022 - 26.12.2022
Suljettu
Avoinna
30.12.2022
09:00 - 16:00
Suljettu
31.12.2022
Suljettu