Apuvälineet asuntoon

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vaikeasti liikuntavammaiselle henkilölle voidaan myöntää käyttöön esim. porrashissi, pyörätuoliramppi ja ovenavausjärjestelmä, vaikeasti kuulovammaiselle henkilölle voidaan myöntää esim. optinen hälytysjärjestelmä.

Lisätietoa aiheesta antavat vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät.

Muut apuvälineet

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävistä apuvälineistä saa lisätietoa terveysasemilta ja apuvälinepalveluista.