Asuminen ja kotiin järjestettävät palvelut

Vaikeavammainen tai kehitysvammainen henkilö voi saada apua asumiseen ja kotona selviytymiseen.

Asumiseen liittyviä välttämättömiä palveluja voivat olla esim. avustaminen päivittäisissä toiminnoissa.

Palvelut ja tukitoimet voidaan järjestää henkilön omassa kodissa tai asumisena palvelutalossa, asuntoryhmässä tai ryhmäkodissa. Lisätietoja vaikeavammaiselle ja kehitysvammaisille tarkoitetuista asumispalveluista saa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä.

Suurin osa asumispalveluista hankitaan ostopalveluna. Kaupungin vammaispalveluilla on 3 ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoavaa yksikköä:

  • Kotiranta
  • Portsan kehräkoti ja
  • Ruusukujan palveluasunnot

Näistä Kotiranta ja Portsan kehräkoti soveltuvat erityisesti ikääntyneille kehitysvammaisille henkilöille. Ruusukujan palveluasunnoissa on myös palveluasumista vaikeavammaisille. Vammaispalvelujen asunnot -yksikkö tarjoaa ohjattua ja tuettua asumista kehitysvammaisille henkilöille, jotka asuvat omissa asunnoissaan.

Toimipisteet

Toimipisteet

Kotiranta

Ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville, ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille

+358406748048

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Kurjenkallion asunnot (toimisto)

Ohjattu asumista kehitysvammaiselle henkilölle.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Portsan Kehräkoti

Ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville, ikääntyville kehitysvammaisille henkilöille

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Ruusukujan palveluasunnot

Vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua jatkuvasti tai erityisen runsaasti

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Tervahovin asunnot

Ohjattua asumista kehitysvammaiselle henkilölle.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu