Vaikeavammaisten palveluasuminen

Lisätietoja

Palveluasuminen järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua jatkuvasti tai erityisen runsaasti.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Palveluasuminen järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan:

 • Omaan kotiin
  • kotihoitona ja/tai
  • henkilökohtaisen avustajan avulla
    
 • Palvelutaloon
  • Ruusukujan palveluasunnoissa
  • muissa kaupungin ylläpitämissä palvelutaloissa
  • järjestöjen ja eri palveluntuottajien ylläpitämissä palvelutaloissa.

Palveluasumista haetaan vammaispalveluista, jonka sosiaalityöntekijöiltä saa lisätietoja myös muista vaihtoehdoista.