Avustajapalvelut

Lisätietoja

Avustajapalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa. Tarvittava apu voidaan järjestää usealla eri tavalla.

Vaikeavammaiselle henkilölle haetaan henkilökohtaista apua vammaispalveluista. Saat lisätietoa asiasta klikkaamalla tämän tekstin alapuolella olevaa otsikkoa "Henkilökohtainen apu" tai ottamalla yhteyttä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöihin.

Lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa toimii ao. hallintokunnan palkkaamia avustajia.

Saattajakortti ja vapaaehtoistoiminta

Liikuntapalvelukeskus voi myöntää vammaiselle henkilölle Saattajakortin, mikä helpottaa avustajaa tai saattajaa tarvitsevien liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn liikuntapaikoilla ja kulttuurikohteissa. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät tämän sivun alalaidan Saattajakortti -linkin kautta.

Vapaaehtoistoimintana saattaja- ja avustajapalvelua järjestävät muun muassa Avustajakeskus ja Poiju.

Muita kotiin järjestettäviä palveluja ovat kotihoito ja omaishoidon tuki.