Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa:

  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.


Henkilökohtaista apua haetaan kaupungin vammaispalveluista. Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun toteuttamistavan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa.

Henkilökohtaista apua voi saada henkilökohtainen avustaja -palvelun avulla, palvelusetelillä tai ostopalveluna.

Saattajakortti ja vapaaehtoistoiminta

Kaupungin liikuntapalvelut voi myöntää vammaiselle henkilölle Saattajakortin, mikä helpottaa avustajaa tai saattajaa tarvitsevien liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Kortti oikeuttaa yhden saattajan maksuttomaan sisäänpääsyyn liikuntapaikoilla ja kulttuurikohteissa.

Vapaaehtoistoimintana saattaja- ja avustajapalvelua järjestävät muun muassa Lounais-Suomen Avustajakeskus.