Kuljetuspalvelu ja liikkuminen

Sähköinen asiointi ja tulostettavat lomakkeet

Kuljetuspalvelu tarkoittaa tavallisen taksin tai invataksin käyttöä. 

Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluista. Sosiaalityöntekijöiden ajanvaraus- ja puhelinaika on ma, ke ja pe klo 9 - 10.
Yli 70-vuotiaiden kuljetuspalveluiden palveluohjaajien puhelinaika on ma - pe klo 9 - 11 sekä ma, ti ja to klo 13 - 14.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää joukkoliikennettä. 

Kuljetuspalveluja järjestetään siten, että vaikeavammaisella henkilöllä on välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään kahdeksantoista (18) jokapäiväiseen elämään liittyvää matkaa kuukaudessa.

Sairaudesta aiheutuviin matkakuluihin (esim. lääkärikäynnit, laboratoriotutkimukset ja fysikaaliset hoidot) haetaan korvausta Kelasta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun hakeminen

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voidaan hakea kirjallisesti tulostettavalla hakemuksella tai sähköisellä hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.

Päätös edellyttää aina henkilökohtaista tapaamista vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän kanssa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään pääasiassa ikääntyville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, mutta joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joukkoliikenteen käytössä. Palvelu myönnetään siihen varatun määrärahan puitteissa. Palvelun tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn lisäksi hakijan kokonaistilanne, mukaan lukien hakijan taloudellinen tilanne.

Kuljetuspalvelua voidaan järjestää, kun ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikkeneminen tai vaikeavammaisuus aiheuttavat erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, niin ettei voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelu tarkoittaa mahdollisuutta käyttää tavallista taksia tai invataksia. Palvelua myönnetään joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalveluista. Lisätietoja saa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiltä/palveluohjaajalta.

Toimipisteet

Toimipisteet

Vammaispalveluiden asiakas- ja palveluohjaus

Kuljetuspalvelua tarvitsevalle vaikeavammaiselle henkilölle

Puhelin:

Asiakas- ja palveluohjaus 040 585 7791

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu

Vastuuorganisaatio: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala