Apuvälineet autolla liikkumiseen

Autoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammainen henkilö voi hakea korvausta autoon tehtäviin vamman edellyttämiin välttämättömiin muutostöihin ja/tai lisälaitteisiin. Autoavustusta ja autoon liittyviä välineitä ja laitteita myönnetään harkinnanvaraisesti ensisijaisesti nuorelle ja työikäiselle vaikeavammaiselle henkilölle, mutta myös vaikeasti liikuntavammaisen, sähköpyörätuolilla liikkuvan lapsen jokapäiväiseen kuljettamiseen. Edellytyksenä on hakijan vaikeavammaisuus, säännöllinen ja päivittäinen kuljetustarve (esim. työ- ja opiskelumatkat), säännöllinen apuvälineiden käyttö sekä muut vammaan, sairauteen tai sosiaaliseen elämään liittyvät perustelut oman auton tarpeesta.

Lisätietoa aiheesta antavat vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät.

Muut apuvälineet

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävistä apuvälineistä saa lisätietoa terveysasemilta ja apuvälinepalveluista.