Avustusta autoon liittyviin kustannuksiin

Autoavustusta sekä autoon liittyviä välineitä ja laitteita myönnetään harkinnanvaraisesti ensisijaisesti nuorelle ja työikäiselle vaikeavammaiselle henkilölle. Autoavustusta voidaan myöntää myös vaikeasti liikuntavammaisen, sähköpyörätuolilla liikkuvan lapsen, jokapäiväiseen kuljettamiseen.

Autoavustuksen myöntämisen edellytyksenä on hakijan vaikeavammaisuus, säännöllinen ja päivittäinen kuljetustarve (esim. työ- ja opiskelumatkat), säännöllinen apuvälineiden käyttö sekä muut vammaan, sairauteen tai sosiaaliseen elämään liittyvät perustellut syyt oman auton tarpeeseen.

Autoavustuksen määrä harkitaan yksilöllisen tilanteen mukaisesti. Autoavustus voi olla enintään puolet auton hankkimisesta aiheutuneista todellisista kustannuksista. Vähennyksinä otetaan huomioon muun muassa autoveronpalautus uuden auton hankinnasta ja vanhasta autosta saatava hyvitys.

Autoon kuuluvat välineet ja laitteet tarkoittavat autoon asennettavia käsihallintalaitteita tai muita vamman edellyttämiä, välttämättömiä auton muutostöitä.

Lisätietoa aiheesta saa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiltä.