Palvelusetelit vammaisille henkilöille

Tietoa palveluseteliasiakkaalle

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Vammaiset henkilöt voivat saada palveluseteleitä esimerkiksi omaishoitoon ja henkilökohtaiseen apuun sekä suun terveydenhuoltoon.