Kehitysvammapalvelut

Palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka kehitysvammaisuuden takia tarvitsevat erityispalveluja.

Kehitysvammapalveluissa tehdään psykologiset ja sosiaaliset selvitykset sekä perusterveydentilan tarkistus. Tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Erityispalveluja tarvitaan silloin kun peruspalvelut eivät ole riittäviä.

Kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluita ovat mm.

  • neuvonta
  • ohjauspalvelu
  • asumispalvelu
  • työ- ja päivätoiminta
  • lyhytaikaishoito
  • laitoshoito

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluita ovat palveluohjaus, lyhytaikaishoito, erityisperhetyö- ja autismiohjauspalvelut. Yhteistyötä tehdään Turun lastenneurologisen yksikön kanssa. Palveluihin kuuluvat myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten omaishoidontuki.

Kehitysvammaisille tarkoitettuihin palveluihin haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijöihin.