Lyhytaikaishoitoa vammaisille henkilöille

Lyhytaikaishoitoa järjestetään vammaisille ja kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille kotona asumisen tueksi. Lyhytaikaishoidolla mahdollistetaan myös omaishoitajien vapaiden pito.

Lyhytaikaishoitopaikasta ja hoidon kestosta sovitaan etukäteen. Hoitojaksot voivat olla kertaluonteisia tai säännöllisesti toistuvia.

Lyhytaikaishoitoa voidaan toteuttaa

  • palvelutaloissa
  • asumisyksiköissä
  • perhehoitona
  • laitoshoitona
  • kotiin järjestettävänä palveluna

Vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon vaihtoehdoista saa lisätietoa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä tai palveluohjaajilta.

Kaupungilla on oma lyhytaikaishoidon yksikkö, Koskikoti kehitysvammaisille henkilöille.

Omaishoidontukeen liittyvästä lyhytaikaishoidosta saa tarkempaa tietoa omaishoidon ohjaajilta (yli 18 vuotiaat) tai vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten palveluohjaajilta (alle 18-vuotiaat).