Asumis- ja hoivapalvelut ikääntyneille

Asumis- ja hoivapalveluja ikääntyneille ovat

  • tehostettu palveluasuminen
  • hoiva-asuminen
  • tilapäiset asumispalvelut ja
  • välimuotoinen asuminen.

Ensisijaisesti iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan kotiin annettavien palveluiden avulla. Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito tulee ajankohtaiseksi silloin, kun vanhuksen toimintakyky on laskenut niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen ja apujen turvin.

Ympärivuorokautiseen pitkäaikaiseen hoitoon hakevan vanhuksen toimintakyky ja palvelujen tarve selvitetään monipuolisesti. Kotihoito, omaishoidon ohjaus tai muu avopalvelu käynnistää ympärivuorokautisen hoidon palvelutarpeen arvion eli SAS-prosessin.

Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään tehostetussa palveluasumisessa, jossa tavoitteena on turvata iäkkään henkilön asuminen elämän loppuun asti. Lisäksi tarjolla on palvelusetelivaihtoehto yksityiseen tehostettuun palveluasumisyksikköön, jonka asiakas itse valitsee, sekä perhehoito.

Käyntiosoite: 

Puhelin:

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero arkisin klo 9-15: 02 262 6164
Ruotsinkielinen asiakas- ja palveluohjausnumero arkisin klo 9-12: 02 262 6174

Aukioloajat

Suomenkielinen palvelu
Ma - Pe 09:00 - 15:00

Erityisaukioloajat

Ruotsinkielinen palvelu
Ma - Pe 09:00 - 12:00