Hoitotakuun toteutuminen vanhuspalveluissa

Hoitotakuu edellyttää, että vanhus saa tarvitsemansa ympärivuorokautisen hoidon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Turussa on pystytty toteuttamaan hoitotakuun mukainen hoitopaikalle pääsy määräajassa.