Hoiva-asuminen

Yhteystiedot

Hoiva-asuminen on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille henkilöille, joiden ei ole mahdollista jatkaa yksityiskodissa asumista kotiin vietävien palvelujen varassa. Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Ikääntyneen henkilön hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota:

  • toimintakyvyn ja sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseen
  • suun terveyteen
  • ravitsemukseen
  • turvalliseen lääkehoitoon ja
  • asiakasturvallisuuteen.

Asukkaaksi

Hoiva-asuminen on ympärivuorokautista hoitoa, jonne muuttamista edeltää ikääntyneen henkilön laaja-alainen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Arviointi toteutetaan vuorovaikutuksessa ikääntyneen henkilön kanssa ja hänen omia näkemyksiään kunnioittaen. Myös ikääntyneen henkilön läheisten näkemykset huomioidaan.