Välimuotoinen asuminen

Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan asumista, joka jää kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin. Välimuotoisen asumisen ratkaisuja ovat esimerkiksi yhteisöllinen senioriasuminen, tuettu asuminen, palveluasuminen ja perhehoito.

Yhteistä välimuotoisen asumisen ratkaisuille on se, että asuminen ja palvelut on erotettu toisistaan. Välimuotoisessa asumisessa asukkailla on mahdollisuus yhteiseen toimintaan, jolloin yksinäisyys ja turvattomuus vähenevät. Lisäksi asunnossa ja lähiympäristössä on kiinnitetty huomiota esteettömyyteen sekä ikäystävällisyyteen.

Tulevaisuudessa välimuotoinen asuminen ja ikääntyneiden perhehoito sijoittuvat kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen rinnalle, osaksi turkulaisten ikääntyneiden palvelukokonaisuutta. Varsinais-Suomessa on parhaillaan valmistelussa myös kuntien yhteinen Ikäasumisen ohjelma, joka sisältää suositukset ikä- ja muistiystävällisen asuinympäristön kehittämiseen kunnissa. Tavoitteena on liittää Ikäasumisen ohjelma osaksi kuntastrategiaa.

Asukkaaksi 

Asukkaat valitaan palvelutarpeen arvioinnin kautta, välimuotoisen asumisen kriteerien perusteella.   

Uudet asiakkaat:

Kotihoidon palvelujen piirissä olevat asiakkaat:

  • Vähäheikkilä-Hirvensalon kotihoito, palveluesimies, p. 0500 859450

Käyntiosoite: 

Puhelin:

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero arkisin klo 9-15: 02 262 6164
Ruotsinkielinen asiakas- ja palveluohjausnumero arkisin klo 9-12: 02 262 6174

Aukioloajat

Suomenkielinen palvelu
Ma - Pe 09:00 - 15:00

Erityisaukioloajat

Ruotsinkielinen palvelu
Ma - Pe 09:00 - 12:00