Ikäihmisten perhehoito

Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä joko perhehoitajan kodissa tai ikäihmisen omassa kodissa. Se on kunnan järjestämää palvelua. Perhehoidon järjestämistä määrittelee perhehoitolaki sekä Varsinais-Suomen alueella yhteisesti voimassa oleva ikäihmisten perhehoidon toimintaohje. Varsinais-Suomen alueella toimii ikäihmisten perhehoitokoteja mm.  Laitilassa, Maskussa, Marttilassa, Nauvossa, Pöytyällä, Salossa ja Uudessakaupungissa. Voit hakea palvelua kunnan vanhuspalveluista.

Ikäihmisten perhehoidossa vaihtoehtoina ovat pitkäaikainen, lyhytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito. Lisätietoja perhehoidosta saat omaishoidon ohjaajaltasi, kotihoidon sairaanhoitajalta tai ikäihmisten perhehoidon kuntavastaavalta.

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikaista perhehoitoa perhehoitokodissa järjestetään yleensä 1–2 viikkoa kerrallaan. Jakson pituus sovitaan tarpeen mukaan. Lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään tilapäishoidon asiakasmaksu, joka vuonna 2020 on 25 e ja omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta 11,40 e/vrk.

Osavuorokautinen perhehoito

Osavuorokautista perhehoitoa järjestetään päivän tai yön ajaksi perhekodissa. Perhehoitaja voi tulla myös hoidettavan kotiin osaksi päivää tai yöksi, jos se on hoidon kannalta paras ratkaisu. Kotiin järjestettävä perhehoito kestää yleensä muutamasta tunnista yhteen tai kahteen vuorokauteen. Asiakkaan kotona tapahtuvaa perhehoitoa tarjotaan tällä hetkellä Turussa vain omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan asiakasmaksu on 11,40 e/vrk.

Pitkäaikainen perhehoito

Mikäli asuminen omassa kodissa ei ole mahdollista, voi ikäihmiselle hakea pitkäaikaista paikkaa perhehoidosta. Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen muuttaa perhekotiin asumaan ja maksaa hoidosta laitoshoidon mukaisen asiakasmaksun.

Kenelle perhehoito sopii?

Perhehoito voi sopia ikäihmiselle, joka kokee turvattomuutta, ahdistuneisuutta, masennusta tai yksinäisyyttä. Hän tarvitsee ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen enemmän kuin muilla kotiin annettavilla palveluilla voidaan järjestää. Hänellä ei kuitenkaan ole sairaalahoidon, muun ammatillisen hoidon, kahden henkilön avustamisen tai säännöllisen yöaikaisen avustamisen tarvetta.

Sinusta perhehoitaja?

Mikäli haluat itse ryhtyä ikäihmisten perhehoitajaksi, ota yhteyttä Varsinais-Suomen perhehoitoyksikköön:
perhehoidon koordinaattori p. 050 408 3825

Lisätietoa perhehoidosta ja Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksiköstä:

Käyntiosoite: 

Puhelin:

Ikäihmisten perhehoidon kuntavastaava 050 342 4541
Sähköposti: 
ikaihmisten.perhehoito@turku.fi