Huoli-ilmoitus iäkkäästä henkilöstä

Eikö huolesi koske ikäihmistä?

Oletko huolissasi alle 65-vuotiaasta henkilöstä? Ilmaise huolesi sosiaalipäivystykselle.

Sote-ammattilaisten ilmoitus

Sote-ammattilaiset/viranomaiset eivät voi tätä kautta tehdä huoli-ilmoitusta, vaan se tehdään sosiaalipäivystykseen.

Ilmaise huolesi sähköisellä lomakkeella

Voit tehdä huoli-ilmoituksen, jos sinulla herää huoli avun tarpeessa olevasta turkulaisesta 65-vuotiaasta tai sitä vanhemmasta henkilöstä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi naapuri tai läheinen. Sote-ammattilaiset eivät voi tätä kautta tehdä huoli-ilmoitusta, vaan se tehdään sosiaalipäivystykseen.

Milloin ilmoitus tulee tehdä?

Huoli voi herätä esimerkiksi iäkkään henkilön muuttuneesta käytöksestä, turvallisuudesta, toimintakyvyn muutoksista tai jaksamisesta. Huoli-ilmoituksen avulla iäkäs henkilö saa tarvitsemansa avun, jota hän ei itse osaa tai voi pyytää.

Jos mahdollista, keskustele huolen kohteena olevan iäkkään henkilön kanssa ennen ilmoituksen tekemistä.

Miten huoli-ilmoituksen voi tehdä?

Voit täyttää sähköisen huoli-ilmoituslomakkeen turkulaisesta iäkkäästä henkilöstä alla olevan linkin kautta.

Huoli-ilmoituslomake on tarkoitettu käytettäväksi kiireettömissä tilanteissa. Jos kyseessä on henkeä uhkaava tai muu välittömästi hyvinvointiin vaikuttava tilanne, ota yhteys:

  • yleiseen hätänumeroon, p. 112
  • Sosiaalipäivystykseen, p. 02 2626003, vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä

Kirjoita lomakkeelle tiedot huolen kohteena olevasta henkilöstä ja huolenaihe mahdollisimman tarkasti. Yksityishenkilönä voit tehdä huoli-ilmoituksen nimettömänä. Jos ilmoittajan nimi on tiedossa, vanhuspalveluiden huoli-ilmoituksia käsittelevä henkilökunta voi kertoa sen asianosaiselle. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Huoli-ilmoituksissa syntyviä henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mitä tapahtuu huoli-ilmoituksen tekemisen jälkeen?

Turun kaupungin vanhuspalveluiden ammattilaiset käsittelevät huoli-ilmoituksen. He ottavat ilmoituksen perusteella yhteyttä iäkkääseen henkilöön ja hänen tilanteensa sekä tarpeensa selvitetään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilla on vaitiolovelvollisuus, joten yksityishenkilöön liittyviä tietoja ei voida antaa huoli-ilmoituksen tekijälle.

Näytetään yhdessä, että välitämme.