Vanhuspalvelulain mukainen ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.

Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas viranomaisilla on Vanhuspalvelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä.

On syytä huolestua iäkkään henkilön hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun iäkäs henkilö:

 • ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta
 • asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
 • ei selviydy enää itsenäisesti asioidensa hoidosta
 • ei osaa / pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- / terveydenhuollon palveluihin
 • henkilöä kaltoin kohdellaan
 • käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
 • vaarantaa oman turvallisuutensa / terveytensä
 • on ilmeinen tarve apuvälineille

Yhteystiedot

 • Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero p. 02 262 6164 (arkisin klo 9-15)
 • Sosiaalipäivystys p. 02 262 6003 (puhelin avoinna ympäri vuorokauden)
 • Kotihoidon yöhoito p. 050 556 7453 (ma-su 21.00-07.00)