Yksityiset sosiaalipalvelut

Voit saada ostamasi palvelun arvonlisäverottomasti, kun:

 • asiakas ja palveluntuottaja ovat tehneet palvelusuunnitelman ja –sopimuksen palvelun tuottamisesta sosiaalipalveluna.
  • palvelusuunnitelmasta tulee ilmetä:
   • palvelun tarpeen peruste
   • asiakkaan toimintakyky
   • palvelujen ja hoidon tarve
   • palvelujen ja hoidon tavoitteet
   • toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi
   • tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet
  • palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen kunnalle sosiaalipalveluiden tuottamisesta (esim. siivouspalvelu) tai
  • palveluntuottaja on merkitty aluehallintoviraston sosiaalipalveluiden tuottajarekisteriin (kotipalvelu).

Voit hankkia itsellesi tai läheisellesi omakustanteisesti erilaisia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Voit saada palvelun arvonlisäverottomasti, jos palvelun tarve perustuu ikääntymisestä johtuvaan toimintakyvyn alentumiseen, sairastumiseen tai vammaisuuteen.

Jos et selviä ilman apua tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista, yksityinen palveluntuottaja voi auttaa sinua esimerkiksi siivouksessa ja kylvetyksessä.

Miten Turussa toimitaan, kun ikääntynyt tarvitsee tukea kotiin?

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero, p. 02 262 6164 palvelee arkisin klo 9-15. Puhelinpalvelusta saat ohjausta ja neuvontaa, kun itseäsi tai omaistasi alkaa huolettaa jokin asia ikääntyneen arjessa. Myös www.asiakasneuvonta.fi –sivuilta voit käydä katsomassa palveluntuottajien yhteystietoja. Kyseiset nettisivut ovat vielä kehitysvaiheessa, mutta sivuille kootaan tietoa erilaisista palveluntuottajista ja esim. yhdistyksistä, jotka tukevat kotona asuvia iäkkäitä. Jos avun tarve on vielä vähäistä, voit ostaa palveluita omakustanteisesti yksityisiltä palveluntuottajilta.

Voit ostaa palveluita myös muilta palveluntuottajilta, mutta tarkista ensin palveluntuottajalta, että tarvittavat edellytykset täyttyvät, jotta saat palvelun arvonlisäverottomasti. Omainen voi halutessaan maksaa iäkkäälle hankkimansa palvelun. Maksajalla ei ole merkitystä verottomuutta arvioitaessa, kunhan yllä mainitut edellytykset täyttyvät.

Kotitalousvähennys palvelujen ostossa

Voit saada ostamistasi palveluista myös kotitalousvähennystä. Vähennyksen enimmäismäärä on 2400 euroa (v. 2019) ja vähennyksen omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennys on 50 % työkorvauksesta. Kotitalousvähennyksen voi myös omainen hyödyntää, jos olet maksanut läheisesi saaman palvelun.

Lisätietoja asiasta

Tietoa palveluntuottajista

Lisätietoa arvonlisäverottomista palveluista ja kotitalousvähennyksestä (vero.fi)

 • www.vero.fi
  • Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus 2.4.2019
  • Kotitalousvähennys