Tilapäiset asumispalvelut

Tilapäishoidon yksiköt

  • Portsakoti 2, tilapäishoitoyksikkö p. 02 262 5022

  • Portsakoti 3, tilapäishoitoyksikkö p. 02 266 2013

  • Mäntyrinne osasto 1 p. 02 262 6927

  • Runosmäki osasto 5B p. 050 310 1615

  • Kurjensiipi 1 p. 040 523 9047

  • Kurjensiipi 2 p. 040 673 4366

  • Kotikunnas Hoitokoti Venla p. 040 940 1366

Tilapäishoito on kotona asuville ikääntyneille tarkoitettu palvelu, jonka tavoitteena on ikääntyneiden fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen.

Tilapäishoidolla tuetaan ikääntyneiden mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään. Tilapäishoito helpottaa myös omaisten arjessa jaksamista ja tarjoaa tukea omaishoitajille.

Tilapäishoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon tai omaishoidon asiakkaita. Hoitojaksot ovat tavallisesti 1 - 2 viikon mittaisia. Ne toteutetaan joko kaupungin omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai ostopalveluna muissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Tilapäishoitojaksoille on suuri kysyntä. Hoidon tarve kartoitetaan ja hoitojaksot sovitaan vapaana oleville paikoille. Jaksoja ei valitettavasti voida myöntää asunnon muutostöiden esim. putkiremonttien vuoksi.

Varaukset ja muutokset

  • Kotihoidon sairaanhoitaja tekee läheteen kotihoidon asiakkaille. Tilapäishoidon sihteeri tekee varauksen. Muutokset ilmoitetaan kotihoitoon.
  • Omaishoidon tuen asiakkaille jakson varaa oman alueen omaishoidon ohjaaja. Muutokset ilmoitetaan omaishoidon ohjaajalle.
  • Asiakkaille, joilla ei ole edellä mainittuja palveluita varaukset tehdään tilapäishoidon palveluohjaajan kautta.

Tilapäishoidon hoitomaksu on 25 euroa vuorokaudessa. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

Yhteystiedot

Sihteeri Heidi Heib p. 040 182 0911

Palveluohjaaja Jaana Perttilä p. 040 687 8712

Sähköposti: vanhusten.tilapaishoito@turku.fi