Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotioloissa tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettava hoitopalkkio ja / tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Tuki maksetaan hoitajalle (omainen tai muu läheinen henkilö). Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avuntarpeen määrästä ja hoidettavuudesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Omaishoidontuen ohjaajan saatua hakemuksen liitteineen, hän ottaa yhteyttä hakijaan ja sopii kotikäynnistä. Omaishoidontuen hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Sopimuksen omaishoidosta ja päätöksen tuen myöntämisestä tekee omaishoidontuen ohjaaja. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa silloin, kun omaishoito on ympärivuorokautisesti sitovaa. Lisätietoja omaishoidontuesta saat omaishoidontuen yhteystiedoista.

Käyntiosoite: 

Varusmestarintie 14
20360 Turku

Puhelin:

Yhteisöpuhelin 040 630 5974
Sähköposti: 
vammaispalvelut.lastenpalvelut@turku.fi

Aukioloajat

Yhteisöpuhelin
Ma - Ti 09:00 - 11:00
Ke 13:00 - 14:00
To 09:00 - 11:00

Käyntiosoite: 

Puhelin:

Palvelunumero 02 262 6777
Sähköposti: 
sote.omaishoidontuki@turku.fi

Aukioloajat

Puhelinaika
Ma - Ti 09:00 - 11:00
Ke 13:00 - 15:00
To - Pe 09:00 - 11:00

Toimipisteet

Toimipisteet