Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Yhteystiedot

Rintamaveteraanit

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.

Veteraanien palveluilla tuetaan ja aktivoidaan veteraaneja ja heidän puolisoitaan selviytymään kotona. Jokaiselle veteraanille tehdään hänen niin halutessaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa räätälöidään tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus. Rintamaveteraanien palvelujen myöntämisen perusteena on tehty palvelutarpeen arviointi.

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakasmaksuttomiin palveluihin eikä heidän tulotietoja selvitetä palvelujen myöntämiseksi. Valtiokonttori jakaa vuosittain kunnille määrärahaa kuntoutusta ja kotona asumista tukevia palveluja varten. Määräraha jaetaan suhteessa kunnissa asuvien veteraanien määrään.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. ateriapalvelut, kotihoito, siivous, pihatyöt, pyykkipalvelu, turvapuhelinpalvelu, kuljetuspalvelut, apuvälineet ja virkistystoiminta.

Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että rintamaveteraani kykenee itsenäisesti tai läheistensä avustuksella hankkimaan palvelut valitsemaltaan palvelutuottajalta. Kunnan kotihoito koordinoi niiden asiakkaiden palveluja, joilla kunnan kotihoidon asiakkuus.

Lisätietoja

rintamaveteraanien kunnan myöntämistä avopalveluista saat arkisin virka-aikaan palveluohjaajalta, p. 040 536 9261

Tarkemmat tiedot rintamaveteraanien palvelusta valtiokonttorin www-sivuilta https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/rintamaveteraanien-palvelut/#b135987a tai sähköpostilla rintamaveteraanit@valtiokonttori.fi

Palveluja säännellään laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Laki ei koske ns. kriisinhallintaveteraaneja, miinanraivaajia. Rintamaveteraanien kuntoutuspalveluista lisätietoja lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutusohjaajalta / veteraanineuvojalta  p. 040 358 6170.