Hoitotakuun toteutuminen erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa hoitotarpeen arviosta.

Erikoissairaanhoidon hoitotakuun tuorein tilanne on oheisessa taulukossa.