Palvelun laatu ja palautteet

Asiakaspalautteet hyvinvointitoimialalla

Turun kaupunkistrategian yhtenä periaatteena on asukas- ja asiakaslähtöisyys, joka näkyy hyvinvointitoimialalla asiakkaan kunnioittamisena, asiakkuuksien tunnistamisena, nopeina reagointeina ja joustavuutena sekä toimintaympäristön aktiivisena kehittämisenä.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan palveluista voi antaa suoraa palautetta internetissä toimivan kaupungin palautepalvelun kautta. Palautetta voi antaa myös asiakaspalautelomakkeilla, joita on saatavilla hyvinvointitoimialan toimipisteistä. Kaikki palautteet kirjataan sähköiseen palautepalveluun.  

Palautepalvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palautepalvelun kautta otetaan vastaan kiitoksia, moitteita, ehdotuksia, kysymyksiä ja kommentteja toimintatapoihin kaikista hyvinvointitoimialan palveluista. Kaikkiin palautteisiin vastataan asiakkaan toiveen mukaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Tietoturvasyistä palautteisiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia tai pankkitilin numeroa. Hyvinvointitoimialan palveluista annettuja palautteita ei julkaista.

Palautepalvelun kautta ei voi hoitaa seuraavia toimintoja:

  • perua varattua lääkärin, hoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanottoaikaa
  • antaa palautetta laboratorion, röntgenin, seudullisen yhteispäivystyksen, ensihoidon tai psykiatrian palveluista - nämä palautteet tulee antaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palautepalveluun.

Terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa seurataan asiakastyytyväisyyttä myös reaaliaikaisesti odotustilojen palauteautomaattien kautta.

Kaupungin laskuihin tai maksuihin liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteys laskussa mainittuun yhteyshenkilöön tai -numeroon.

Asiasanat: