Koululaisten maksuton näöntarkastus ja silmälasimääritys

Näöntarkastus kouluterveydenhoitajan lähetteellä on 8 vuotta täyttäneiden peruskoululaisten maksuton palvelu. Palvelun saaminen perustuu kouluterveydenhoitajan lähetteeseen. Näöntarkastus tehdään palveluntuottajan tiloissa. Turun kaupunki järjestää palvelua lupamenettelyllä 1.1.2020 – 31.12.2021. Hakeutuminen palveluntuottajaksi on avattu, ja on mahdollista koko lupamenettelykauden ajan.

Palveluntuottamisen edellytykset

Palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytyksiä ovat:

 • Palveluntuottajan tulee kirjautua valtakunnalliseen PSOP-järjestelmään, jossa palveluntuottajarekisteriä ylläpidetään.
 • Palveluntuottajalla tulee olla lupajärjestelmän voimassaoloajan tarvittava lupa antaa palvelua.
 • Palveluntuottajalla tulee olla optikkoliikkeen näönhuollon palveluista vastaava optikko.
 • Näöntutkimuksen suorittaa ja silmälasimäärityksen tekee laillistettu optikko.
 • Palveluntuottaja vastaa siitä, että:
  • henkilökunnan ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset toteutuvat koko sopimuskauden ajan.
  • henkilökunnan työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen ehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.
 • Palvelun saaminen perustuu kouluterveydenhoitajan lähetteeseen.
 • Näöntutkimus ja silmälasimääritys ovat maksuttomia sekä koululaiselle että kaupungille.
 • Tarvittaessa silmälääkärin tutkimusta, koululainen lähetetään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan silmätautien poliklinikalle.
 • Palveluntuottajalle suositellaan riittävän vastuuvakuutuksen ottamista.
 • Palveluntuottajan tulee tarjota palveluja suomen ja/tai ruotsin kielellä. Mikäli muunkielisten asiointiin tarvitaan tulkkia, tulkkauskustannuksista huolehtii Tilaaja. Tulkin tilaamisesta sovitaan yhdessä Tilaajan ja palveluntuottajan kanssa.
 • Palveluntuottajalla on velvollisuus antaa refraktioarvot asiakkaalle tiedoksi, vaikka hän ei hankkisikaan silmälaseja näöntarkastuksen yhteydessä.

Yhteystiedot:

Sähköposti palveluntuottajille PSOP-järjestelmää koskevissa teknisissä kysymyksissä: psop@turku.fi

Koululaisen näöntarkastuksen palveluun liittyviin kysymyksiin vastaa:

Ylilääkäri Maikki Niemi, maikki.niemi@turku.fi, p. 02 2662 643.

Asiasanat: