Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttäjinä ovat vaikeavammaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissa kotona (peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu) tai kodin ulkopuolella (saattaminen ja asiointiapua). Asiakkaat voivat olla monin eri tavoin vammaisia henkilöitä (liikuntavamma, näkövamma, etenevä sairaus kuten MS., kehitysvamma tms.).

Palveluseteli perustuu aina vammaispalvelun sosiaalityöntekijän viranomaispäätökseen, jossa asiakkaalle myönnetään palveluseteli joko osaksi henkilökohtaisen avun palvelukokonaisuutta tai kattamaan lyhyet mutta toistuvat avuntarpeet esimerkiksi kerran viikossa.

Asiakas (tai asiakas ja hänen edustajansa) määrittelee tarvitsemansa avun palvelua tilatessaan. Palveluseteliä käyttävät vammaiset henkilöt ohjaavat avustajana toimivaa henkilöä toivotuissa työtehtävissä. Palvelusetelin käytön sisältö on määritelty vammaispalvelun palvelusuunnitelmassa, jonka asiakas voi halutessaan antaa valitsemalleen palveluntuottajalle.

Palvelusetelillä tuotettavista palveluista palveluntuottaja voi maksimissaan periä alla olevat tuntihinnat. Palvelu on asiakkaalle omavastuuton eli asiakas ei maksa palvelusta mitään.

  • Arkisin ja lauantaisin 6.00 - 23.00, setelin arvo on 21,00 € / h
  • Arkisin ja lauantaisin 23.00 - 6.00, setelin arvo on 26,30 € / h
  • Su, pyhät ja aatot, setelin arvo on 42,00 € / h