Omaishoidon tuen palveluseteli

Palveluseteleitä on aiemmin myönnetty pääasiassa käytettäväksi arkipäivinä päiväaikaan. Uudistettu palveluseteli ei ole sidottu tiettyyn kellonaikaan ja viikonpäivään, vaan jokainen asiakas voi käyttää setelin haluamanaan aikana, koska maksaa itse omavastuuosuuden.

Omaishoidon tuen palvelusetelin myöntämisestä päättää sosiaali- ja terveystoimen viranhaltija omaishoidettavakohtaisesti. Omaishoitajan tulee pystyä hallinnoimaan palveluseteliin liittyviä asioita, kuten palveluntuottajan kanssa yksityiskohdista sopimisen.

Esimerkki omaishoidon tuen palvelusetelistä

Asiakas saa omaishoidon tukea 5 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 27,00 € / tunti. Asiakas valitsee itse milloin hän tarvitsee palvelua. Palveluntuottajan hinta arkipäivisin kello 7.00 - 18.00 on 32,00 €.

Asiakas maksaa itse palvelusetelin ja palveluntuottajan hinnan välisen erotuksen: 32,00 - 27,00 = 5,00 € / tunti. Koska asiakas käyttää palvelua 5 tuntia kuukaudessa, maksaa hän palvelusta tällä palvelusisällöllä joka kuukausi 5 x 5,00 = 25,00 € / kk.